vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
SPORT- EN JEUGDZAKEN


Over Sport en Jeugdzaken

Overwegende dat de regering Bouterse /Ameerali  grote prioriteit wenst te geven aan de lichamelijke en mentale vorming van de bevolking in het algemeen en van de jeugd in het bijzonder en het derhalve wenselijk heeft gevonden een ministerie hiervoor in te stellen. In het Staatsbesluit van 1 september 2010 handelende over Taakomschrijving Departementen 1991 zijn enkele zaken hierover aangegeven. Bij de vaststelling van de taken van dit nieuw ingesteld ministerie zouden enkele taken van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling worden overgenomen.

Volgens artikel 11 lid I zijn de bijzondere taken alsvolgt omschreven nl.de zorg voor een gecoördineerd en planmatig sport - en jeugdbeleid, de ontwikkeling, bevordering en de begeleiding van de sport in ruimste zin en de bevordering van de ontwikkeling en begeleiding van de jeugd buiten schoolverband voor zover deze zorg niet uitdrukkelijk aan enig ander Ministerie is opgedragen. Verder de bevordering van de totstandkoming, instandhouding en de inrichting van o.m. accommodaties nodig voor de uitvoering van het sport - en jeugdbeleid. Eveneens behoort tot de taken van dit ministerie het beleid ten aanzien van het opleiden van leidinggevend kader voor de sport en het jeugdwerk, alsmede de regeling van subsidies ter bevordering van de sport en het jeugdwerk.