vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
SPORT- EN JEUGDZAKEN


UNICEF blijft belangrijke partner voor jeugdontwikkeling

14-05-2018

Onlangs bracht de vertegenwoordiger van de “United Nations Children’s Fund (UNICEF)” van Suriname, Sylvie Fouet, een kennismakingsbezoek aan de Minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal. UNICEF heeft een contract met Suriname en Guyana uitgestippeld voor 5 jaar (2016 tot 2021), waarbij 3 werkgebieden ontwikkeld zullen worden, te weten Early Childhood, Adolescenten Ontwikkeling en Educatie. Tijdens deze ontmoeting hebben Fouet en de educatie specialist, Faizel Tjon a Loi, de stand van zaken met betrekking tot de “Platform Youth Impact Network (YIN)” en de lopende projecten met de Minister besproken.

De focus van UNICEF voor het komend jaar zal in het bijzonder gericht zijn op drop outs en het geweld onder en tegen jongeren. Door interdepartementaal na te gaan wat er in het belang van jongeren gedaan kan worden, heeft de vertegenwoordiger aangeboden samen oplossingsmodellen te bedenken. Minister Gopal is ingenomen met de voorstellen van UNICEF en zal er nagegaan worden hoe er door middel van sport; jongeren discipline, doorzettingsvermogen en zelfverzekerdheid bijgebracht kunnen worden.

NIEUWSBERICHTEN