vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
SPORT- EN JEUGDZAKEN


Suriname participeert aan Regionale Conferentie in de VS

26-06-2015

Op 25 en 26 juni j.l.isin Washington DC, de Verenigde Staten van Americaeen regionale conferentie gehouden over grote sportevenementen met als titel“The Crossroads of Security and Socio-Economic Development”,. Minister Ismanto Adna van Sport - en Jeugdzakenparticpeerde aan deze conferentie welke werd georganiseerd door de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) en de International Center for Sport Security (ICSS).

Het belangrijkste doel van deze bijzondere bijeenkomst was om een forum te zijn voor technische discussie bij de uitwisseling van informatie, ervaringen, ideeën en innovatieve benaderingen, die multi - sectorale samenwerkingen en internationale inzet voor de positieve sociaal - economische gevolgen van veiligheid en duurzamheid bij grote sportevenementen kunnen verbeteren in en onder de OAS lidstaten. Gedurende de conferentie, zijn door de eerdergenoemde organisaties de mogelijkheden van het houden van grote sportevenementen, niet alleen voor de gastlanden, maar ook voor de regio als geheel benadrukt.

Minister Adna heeft ook zitting gehad in een panel met als onderwerp: “Regional Legacy of a Cricket World Cup: the Caribbean experience”.  In 2007 is de Cricket World Cup gehouden in het Caribisch gebied die in acht verschillende landen werd gehouden en waaraan ons land ook heeft meegedaan. Tijdens deze paneldiscussie zijn de ervaringen van dit groot sportevenement gedeeld worden.

 

Sport en sportevenementen zijn een positieve kracht in de samenleving voor de sociaal-economische ontwikkeling op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Volgens de bewindsman brengen grote sportevenementen diverse gemeenschappen bij elkaar, waarbij vooral de jongeren van elkaar kunnen leren en  vrienden maken. Een voorbeeld hiervan zijn de jaarlijkse Zuidamerikaanse scholieren sportwedstrijden(Consude Games). ‘Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar vormt ook het karakter van het kind en maakt het sociaal rijker’, aldus de minister.

Voorlichting S & J

 

NIEUWSBERICHTEN