vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
SPORT- EN JEUGDZAKEN


Sport- en jeugdzaken en sportbonden versterken relatie verder

02-02-2018

Op initiatief van het ministerie van sport en Jeugdzaken heeft een bijeenkomst plaatsgevonden samen met de sportbonden. Het doel van deze bijeenkomst, afgelopen vrijdag, was “bruggen bouwen”. Samen kijken naar nieuwe, frisse mogelijkheden om sporten vanaf de basis tot aan de topsport in Suriname zoveel als mogelijk toegankelijk te maken voor jong en oud. Ook zijn de eerste stappen gezet voor een hernieuwde en versterkte relatie tussen het ministerie en de sportbonden.

De voorzitter van het Surinaams Olympisch Comité (SOC) Ramon Tjon A Fat, merkte op blij te zijn met dit initiatief. Hij heeft namens het comité de ondersteuning toegezegd aan het ministerie en de bereidheid uitgesproken om te werken aan het verder uitdiepen van de relatie tussen de bonden alsook het ministerie.

Minister Joan Dogojo, van Sport- en Jeugdzaken, heeft tijdens haar toespraak het accent gelegd op een collaboratieve aanpak waarbij meerdere organisaties betrokken zijn en verantwoordelijkheid dragen om vooral de probleemgebieden aan te pakken en de relevante voorwaarden scheppen ten gunste van onze Surinaamse jongeren. De bewindsvrouw gaf ook aan dat door de basis te versterken en gericht te investeren in nieuwe strategieën, gestelde doelendaadwerkelijk behaald worden. Er zal volgens haar een kritische blik geworpen moeten worden op het eigen functioneren om daaraan te kunnen werken.

De gezamenlijke inspanningen zullen dan resulteren in een visie, waarbij breedtesport en schoolsport de basis vormen voor topsport. De laatstgenoemde sport zal rolmodellen voortbrengt die de basis inspireren en motiveren. Minister Dogojo sprak de wens uit dat de samenwerking met alle sportbonden en het SOC ook in 2018 zal leiden tot meer zichtbare ontwikkelingen binnen ons sportlandschap.

De directeur van Sportzaken, Luciano Mentowikromo, en beleidsadviseur Oscar Brandon hielden op deze avond ook elk een presentatie. Mentowikromo blikte in zijn presentatie terug op het afgelopen jaar en Brandon legde de nadruk op de gestelde beleidsdoelen voor het jaar 2018.

NIEUWSBERICHTEN