vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
SPORT- EN JEUGDZAKEN


Minister Sport- en Jeugdzaken werkt aan positionering binnen distrikten

22-01-2016

 

Om na te gaan wat de status van het ministerie van Sport en Jeugdzaken landelijk is, voor wat de sportactiviteiten, accommodaties en het jeugdwerk betreft, is minister Faizal Abdoelgafoer vandaag samen met zijn staf begonnen de distrikten te bezoeken. Saramacca is het eerste distrikt dat is afgewerkt waar de minister een bezoek heeft gebracht aan de districtscommissaris, sportbonden, sport organisaties, sportaccommodaties en scholen.De delegatie die verder uit de directeuren van Sport en Jeugdzaken, de Onder Directeur Sport Accomodaties en Ruimten, Onder Directeur Recreatie en Sport ,Onder Directeur Administratieve Diensten, Hoofd Beheer en Onderhoud, de jeugdparlementariërs van het distrikt en de landelijke scan bestaat is met de minister meegereisd om gelijk in te kunnen spelen op de actiepunten die naar voren worden gebracht door de verschillende actoren op sport- en jeugdgebied.

Tijdens dit bezoek zijn er twee kantoren van het ministerie van Sport en Jeugdzaken in gebruik genomen in de ressorten Jarikaba en Groningen, voor het optimaliseren van het werk en om structuur te geven aan de beleidsgebieden vanuit het distrikt. Dc Doebay die blij is met het initiatief van de minister om de verschillende disrtikten aan te doen, gaf aan dat hij op de eerste plaats de minister en zijn team moet complimenteren voor het actief bezig zijn in het distrikt. Omdat hij ook veel plannen heeft met jongeren in het distrikt heeft hij zowel faciliterend als coördinerende hulp van het ministerie gevraagd voor het aanleggen van speeltuinen en nog een mini kunstgrasveld, omdat het ook is gebleken dat het kunstgrasveld heel goed werkt, en vooral ook veel jongeren en ouderen accommodeert om te kunnen sporten.

Bezoek -dc -sarca -320x 175

Op de foto: Dc Doebay en minister Abdoelgafoer

De voorzitter van de altetiekvereniging Saramacca, dhr. Graves heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om in een meeting met de minister het ontwikkelingsplan aan te bieden voor deze tak van sport. Met de Saramacca sportbond is er een goede samenwerking op het gebied van accomodatie delen ten behoeve van het bevorderen van sport.

De minister overhandigde aan de sportorganisatie te Kampong Baroe een zitmaaier, waarmee de vereniging in de toekomst het veld waar zij trainen kunnen onderhouden. Ook gaf hij aan een van de jongeren die het jeugdcentrum te Jarikaba regelmatig bezoekt en daar recreatief bezig is als stimulans voor haar inzet een tablet.

Overhndiging -zitmaaier -Sarca -320x 175

 Het kunstgrasveld te Groningen, de hal te Freyburg en verschillende voetbalvelden in het dirstikt zijn ook bezocht ter observering. De minister was vooral opgelucht en blij te zien dat de gemeenschap in Saramacca goed gebruik maakt van het kunstrgrasveld. De andere sportaccomodaties die wat uitdagingen hebben zullen in de toekomst door het ministerie worden aangepakt.

Door het Onder Directoraat Sport Accomodaties en Ruimten die de landelijke scan uitvoerd zijn de fysieke en technische aspecten vastgelegd van alle 24 sportaccomodaties in Saramacca.

De delegatie onder leiding van minister Faizal Abdoelgafoer doet zaterdag het distrikt Coronie aan en zondag en maandag het distrikt Nickerie.

NIEUWSBERICHTEN