vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
SPORT- EN JEUGDZAKEN


Minister Gopal spreekt personeel ministerie toe

05-04-2018

Op het hoofdkwartier van het Ministerie van Sport – en Jeugdzaken heeft de Protocollaire overdracht tussen voormalig Minister Joan Dogojo en de nieuwbakken Minister Lalinie Gopal plaats gevonden. Dit gebeurde na de beëdigingsceremonie op woensdag 4 april 2018 op het Presidentieel Paleis.

Dogojo sprak een dankwoord uit naar haar directie en personeel en vroeg hen, om aan de nieuwe Minister, die geen onbekende is op het Ministerie, ook in deze nieuwe hoedanigheid te ondersteunen. Minister Gopal richtte zich vervolgens tot de aanwezigen en gaf aan tevreden te zijn met het warm onthaal. Zij benadrukte in haar toespraak ervan bewust te zijn in een rijdende trein te zijn gestapt, maar deed een oproep aan de personeelsleden om met vereende krachten hun bijdrage te leveren, zodat wij met zijn allen in staat zijn het beleid van het ministerie te realiseren.

Ook gaf de bewindsvrouw aan naar mogelijkheden te kijken om samen te werken met lokale- en buitenlandse partners, om fondsen te werven voor projecten ten bate van de jeugd en sport. De minister haalde aan dat zij in haar vorige functie nauw heeft samengewerkt met de diverse ambassades die mogelijkheden bieden.
Oriëntatie gesprekken met de Directie en ook het Nationaal Jeugdinstituut staan hoog op de agenda van de Minister, waarna zij voornemens is om met het resultaat een realistisch plan van aanpak op te zetten waarmee zij aan de slag kan.

Gopal was eerder als beleidsadviseur werkzaam op het Ministerie.

NIEUWSBERICHTEN