Overheid


Minister Dogojo wilt jongeren meer betrekken bij damsport

24-02-2017

De Minister van Sport- en Jeugdzaken, Joan Dogojo, wilt meer betrokkenheid van jongeren bij de damsport. In het kader hiervan heeft zij van gedachten gewisseld met de Surinaamse Dambond. De ondervoorzitter van de bond, John Hasrat, gaf aan dat er in de afgelopen periode geen toernooien zijn georganiseerd vanwege een gebrek aan financiële middelen. De bond, bestaande uit 10 verenigingen, is van plan om de verschillende districten en voornamelijk jongeren meer te betrekken. Minister Dogojo is de mening toegedaan dat jongeren meer betrokken moeten worden bij de damsport, vooral omdat het een denksport is. Verder gaf zij ook aan dat de overheid een actievere rol gaat innemen in het professioneel benaderen van de verschillende takken van sport. De minister deed een verzoek op de bond om een proactieve houding te nemen naar de doelgroep toe. Om jongeren te interesseren in deze denksport zullen er cursussen gepland worden, waarbij zij dam theorieën en partijen kunnen bestuderen.

NIEUWSBERICHTEN