vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
SPORT- EN JEUGDZAKEN


Medewerkers Sport en Jeugdzaken behalen certificaat in basis Spaanse taal

18-12-2017

“Take action, alleen dan bereik je resultaat”, met deze duidelijke boodschap feliciteerde de directeur Jeugdzaken, Rachel Koningsbloem – Pinas alle medewerkers die de basis cursus Spaanse Taal (Basico 1) met goed gevolg hebben doorlopen. De directeur vertegenwoordigde de minster van Sport en Jeugdzaken, Joan Dogojo, bij de certificaat uitreiking afgelopen vrijdagavond in het Instituto Venezolano para la Cultura y la Cooperacion (IVCC), het voormalig Centro Andres Bello.

Koningsbloem – Pinas gaf in haar toespraak aan dat de geslaagden het fundament zijn om te komen tot modernisering van het ministerie. Zij heeft de medewerkers bedankt voor het feit dat zij willen participeren aan het capaciteitsversterkingsprogramma van het ministerie waar deze cursussen onderdeel van zijn. Met de opgedane kennis kunnen de cursisten zich internationaal beter van hun taken kwijten. Daarnaast is Suriname in 2019 het gastland voor de Consude Games (de Zuid- Amerikaanse schoolsport Spelen) waarbij deze groep medewerkers zeker ook ingezet kunnen worden. In haar dankwoord richtte de directeur zich eveneens tot de Venezolaanse ambassadeur, Olga Diaz Martinez en dankte haar hartelijk voor de geboden gelegenheid.

In oktober startte ruim 80 medewerkers van het ministerie van Sport en Jeugdzaken met de cursus. Twee keer in de week, in totaal 40 uren, werden de medewerkers onderricht in de basis van de Spaanse taal. Uiteindelijk behaalden 52 de eindstreep. Het examen bestond uit een mondeling en schriftelijk gedeelte. Sharon Rudge – Leysner is de best geslaagde medewerker. Eind januari 2018 wordt de cursus vervolgt.
Deze cursus is voortgevloeid uit gesprekken die minister Dogojo eerder dit jaar voerde met de ambassadeur en zal  tot 2019 verzorgd worden.

NIEUWSBERICHTEN