vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
SPORT- EN JEUGDZAKEN


Albina beschikt over eigen kunstgrasveld

06-02-2018

Een lang gekoesterde wens van Albina, in het district Marowijne, is in vervulling gegaan. Onder grote publieke belangstelling is er, op vrijdag 02 februari 2018, feestelijk een lang verwachte kunstgrasveld in gebruik genomen.

Het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken vindt het belangrijk dat er doelgericht geïnvesteerd wordt in de eisen en de faciliteiten ten behoeve van de vorming, ontwikkeling en participatie aan sportactiviteiten van de totale bevolking en in het bijzonder de Surinaamse jeugd.

De minister van Sport- en Jeugdzaken, Joan Dogojo, gaf in haar felicitatie boodschap aan dat de oplevering van het kunstgrasveld geheel past binnen de visie om de ontwikkeling van de sport in algemene zin, zeker ook de voetbalsport, beter ter hand te nemen. De bewindsvrouw benadrukte dat het opzetten van mini kunstgrasvelden in de verschillende gebieden een initiatief was van de president van Republiek Suriname, Desire Bouterse. Dit alles ten behoeve van het sport en jeugdwerk in de verschillende buurten, maar ook als recreatie plek voor ouderen.
Een samenwerking tussen de Surinaamse regering c.q. het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken en de KNVB heeft geresulteerd in het kunstgrasveld in Albina. Volgens Johan van Geijn, die namens de KNVB het woord voerde, is er bewust voor Albina gekozen omdat het woongebied een tekort had aan zo een sportfaciliteit. Volgens de voorzitter van de Albina Sport Bond, Patrick van Genderen, is men helemaal ingenomen met het kunstgrasveld. Dit project heeft ruim USD 250.000 gekost.

NIEUWSBERICHTEN