Overheid


Training gedifferentieerd lesgeven voor leraren

30-05-2016

Het Centrum voor Nascholing in Suriname (CENASU) heeft recentelijk een lezing verzorgd over gedifferentieerd lesgeven. Leerkrachten en inspecteurs van het basisonderwijs, het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) en het bijzonder onderwijs hebben hieraan geparticipeerd. Het doel is om leraren bewuster te maken van het concept differentiatie, tools aan te reiken om het aspect van “in de klas gebeurt het” te stimuleren en hen een boost te geven om er vaker gebruik van te maken.

Differentiatie is het nemen van één of meer onderwijskundige maatregelen, waardoor de docent in staat is om in de lespraktijk rekening te houden met de verschillen tussen de leerlingen. De leraar stemt zijn onderwijs dan af op de individuele behoeftes en niveaus van de leerlingen. Om goed te kunnen differentiëren dienen onderwijsgevenden inzicht te hebben in de leer- en denkprocessen van leerlingen en de juiste vaardigheden te beheersen om hiermee om te gaan.

Daniela Rosario, directeur van het CENASU, zegt dat deze training de laatste is voor dit schooljaar. Voorheen zijn er trainingen verzorgt over dyslexie, dyscalculie en klassenmanagement. De training over differentiatie sluit volgens haar aan bij de training van klassenmanagement. “Als je een klas goed kan ordenen, kan je leerlingen zodanig indelen, waarbij je kan letten op de verschillen op het gebied van niveau, tempo, leerstijl en leervoorkeuren. De leerbehoeften van de leerlingen kunnen dan makkelijker aangepakt worden”, zegt zij. Rosario vindt dat gedifferentieerd lesgeven belangrijk is, omdat er gefocust kan worden op diverse kinderen in de klas. Elke leerling heeft volgens haar een ander manier nodig om zijn of haar behoefte te bevredigen. Zij is van mening dat een gedifferentieerde aanpak zal zorgen voor betere leerprestaties in het Surinaams onderwijs.

NIEUWSBERICHTEN