vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR


Surinaamse studenten in Nederland bespreken knelpunten met onderwijsminister Peneux

10-09-2017

Een groep Surinaamse studenten in Nederland heeft een onderhoud gehad met minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. Daarbij zijn een aantal knelpunten aan de bewindsman voorgehouden met het verzoek zo spoedig mogelijk een oplossing te bewerkstelligen. De groep studerenden heeft zich gebundeld in de Surinamese Students Abroad (SSA). Aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt de minister dat de pijnpunten genoteerd zijn en dat enkele van ze in samenspraak met meerdere ministers moet worden bekeken. Zo hebben de studenten  gevraagd om het proces tot verlenging van hun paspoorten te versnellen. Deze kwestie moet onder de aandacht van de collega’s van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken gebracht worden.  Verder is ook aandacht gevraagd voor het feit dat de studenten met de Surinaamse nationaliteit duurder moeten betalen dan hun  Nederlandse collega’s wanneer ze gebruik maken van het openbaar vervoer. Wat ook is besproken, is het introduceren van mentorschapsprogramma’s. Dit houdt in dat studenten van Suriname die in Nederland willen studeren de nodige begeleiding krijgen over een aantal zaken op de universiteiten in het Europese land. De jonge Surinamers hebben de minister gevraagd om eveneens te kijken naar de beperking die ze krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze mogen namelijk slechts 10 uur werk per week verrichten. Ze willen extra verdienen om de kosten van studie te helpen dekken. Dit is een aangelegenheid die besproken zal worden op regeringsniveau, gaf minister Peneux te kennen. De studenten vroegen naar de mogelijkheid of ze langer in Nederland mogen blijven nadat ze hun studie hebben voltooid om zo werkervaring op te doen. De bewindsman benadrukte dat het juist de bedoeling is dat indien ze de studie hebben afgerond ze terstond terugkeren om hun krachten aan het land te geven.  Tijdens dit onderhoud werd de bewindsman bijgestaan door de tijdelijke zaakgelastigde  in Nederland, de heer Ebu Jones. Minister Peneux bestempelt het onderhoud met de studenten als zeer constructief.

NIEUWSBERICHTEN