Overheid


SOLLICITATIEOPROEP Hoofd B.O.S

28-06-2016

Binnen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bestaat er op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten (B.O.S.) bij het Onderdirectoraat Onderwijs op kort termijn plaatsingsmogelijkheid voor de functie van Hoofd Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten.

Functie:
Het geven van vorm en inhoud aan een efficiënt studiefaciliteiten- en onderwijsinformatiebeleid passende in het totale beleid van het Ministerie.

Hoofdtaken:
1. Normen vaststellen waaraan de taakverrichtingen binnen het B.O.S. moeten voldoen;
2. Middels motivatiegesprekken het bevorderen van de deskundigheid van de medewerkers op het gebied van studiefaciliteiten en onderwijsinformatie;
3. Bestuderen en bijhouden van culturele akkoorden en protocollen voor mogelijke fondsvorming c.q. financiering van trainingen, opleidingen etc.;
4. Zorgdragen voor het organiseren en opzetten van onderzoek naar diverse onderwijssystemen, -structuren, -programma is, beroepen en functies m.b.t. optimale studieadviezen en beroepskeuzebegeleiding, tevens de controle op de studieresultaten van bursalen;
5. Formuleren en evalueren van selectiecriteria m.b.t. beursaanvragen; 
6. Zorgdragen voor het organiseren en coördineren van studiebeurzen voor volledige opleidingen, trainingen en of stages buiten Suriname;
7. Analyseren en interpreteren van elk aanbod van studiemogelijkheden, op zowel bi- als multilateraal niveau, teneinde de scholarships etc. geschikte kandidaten te kunnen selecteren;
8. Participeren in commissies, seminars, scholarships etc. inzake manpowerplanning;
9. Deelnemen aan international conferenties, seminars, workshops etc. inzake beroepskeuze voorlichting;
10. Voorbereiden van o.a. concept raadsvoorstellen, memoranda, nota's, bekendmakingen m.b.t. studiefinanciering, beurzen etc.
11. Zorgdragen van de personele en financiële administratie van de dienst;
12. Bijhouden van een bestand van afgestudeerden i.v.m. terugkeer beleid; 
13. Beleidsadviezen geven op het gebied van beroepskeuze begeleiding als onderdeel van het integrale onderwijsbeleid;
14. Verrichten van alle in het verlengde van de functie liggende werkzaarnheden.

Profiel:
• Afgeronde Wetenschappelijk Onderwijs (Doctoraal / Masters) of equivalent;

• Minimaal 5 jaar werkervaring in soortgelijke functie.

• Managementvaardigheden.

• Praktische kennis en ervaring m.b.t. tot onderwijsvraagstukken.

• Kennis en ervaring met onderwijsstructuren en systemen.

• Ervaring met geautomatiseerde apparatuur en dataverwerking. 
* Goede contactuele/ communicatieve vaardigheden in Nederlands en

• Engels in woord en geschrift. Stressbestendig.

• Flexibiliteit.

• Geheimhouding.

• Accuratesse.

Bezoldiging:
Volgens de vigerende salarisregeling van de overheid voor ambtenaren.
Personen in overheidsdienst genieten de voorkeur.
Schriftelijke sollicitaties met als referentie "Hoofd B.O.S." kunnen vergezeld van een curriculum Vitae en kopieën van diploma's gericht worden aan de directeur van Onderwijs.

Paramaribo, 27 juni 2016

De directeur van Onderwijs,

Mr. Natasia M. Bennanon

NIEUWSBERICHTEN