vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR


Problematiek onderwijs binnenland wordt aangepakt

04-03-2018

De ministeries van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en Natuurlijke Hulpbronnen hebben gekeken naar de problematiek van water en elektriciteit op de scholen en de woningen van leerkrachten in het binnenland. Afgesproken is dat via een joint operatie een inventarisatie wordt gemaakt van alle huishoudens en scholen in het achterland die gereed zijn om gekoppeld te worden aan het waterleiding- en elektriciteitsnet. Zo gauw de inventarisatie is gepleegd zullen die accommodaties voorzien worden van de eerdergenoemde basisbehoeften.

Dit zei minister Patrick Pengel van OW en C ad interim in De Nationale Assemblee. De bewindsman ging ook in op enkele zaken die betrekken hebben op het onderwijs in het achterland. Met betrekking tot de afbouw van dienstwoningen voor leerkrachten te Stoelmanseiland zullen die terstond worden afgrond zo gauw de financiele middelen beschikbaar zijn. Er is een inventarisatie gemaakt waarbij met het ministerie van Financien zal worden nagegaan waar de opvang het meest tekortschiet voor leerkrachten. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is bezig met het proces om een coordinator te benoemen voor de scholen  te Tapanahony. Dit moet binnenkort een feit zijn.

Minister Pengel gaf aan, dat het ministerie ook werkt aan zorgverbreding binnen het onderwijs. Op dit moment wordt een project ‘Integrale aanpak van zorgverbreding’ uitgevoerd, waarbij de afdeling Begeleiding wijkteams instelt. De bedoeling is dat deze wijkteams worden bemenst met minimaal één schoolbegeleider, één zorgcoördinator en een maatschappelijk werker, die verantwoordelijk zullen zijn voor een rayon, wijk of cluster. De inventarisatie van de personen die hierbij betrokken worden heeft reeds plaatsgehad en zullen dit kwartaal nog worden ingezet. Er zijn reeds op enkele scholen pedagogische werkers geplaatst. Het ministerie wil hiermee gevallen van geweld op scholen terugdringen.

NIEUWSBERICHTEN