Overheid


Peneux: ‘We Moeten Kunstenaars eeren Wanneer Ze Nog Leven’

02-02-2016

Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Robert Peneux, wil dat kunstenaars geëerd moeten worden wanneer zij nog in leven zijn. De bewindsman pleit daarom voor de bouw van een Kunstmuseum, omdat Suriname het verdient. “Suriname heeft heel wat kunstenaars en prachtige schilderijen, vandaar dat er gezamelijk gewerkt moet worden aan de realisatie van het kunstmuseum”, zegt hij.

Dit heeft de onderwijsminister op zaterdag 30 januari kenbaar gemaakt tijdens de opening van de driedaagse expositie van schilderijen in Gallery Singh aan de Koningstraat, waar kunstenaar George Ramjiawansingh de eigenaar van is. Peneux is de mening toegedaan dat kunstbeoefening heel belangrijk is voor de samenleving, vandaar dat hij reeds bezig is om kunst en cultuur te laten integreren in het curriculum van het onderwijs. “Kunst zal daarom vanaf de lagere school tot en met de universiteit gestimuleerd moeten worden, zodat het kan blijven voortbestaan”, aldus de bewindsman. Kunstenaars mogen dan ook op steun rekenen vanuit het MinOWC. De onderwijsminister is kunstenaar Ramjiawansingh erkentelijk voor de brijdrage die hij heeft geleverd aan de samenleving op het gebied van kunst.

De tentoonstelling is georganiseerd om nieuwe talenten te ontdekken, jongeren van de straat te houden en kunst te bevorderen in Suriname. Aan de expositie doen zes kunstenaars mee die zijn opgeleid door Ramjiawansingh. Deze kunstenaars zijn: Nita Indiaan, Cynthia Frangie, Naiema Suleman, Rushan Madhoeban, Renusha Madhoeban, Shrada Madhoeban en hun leeftijd varieert van 2 jaar tot 70 jaar. De openingstijden voor het publiek op maandag 1 en dinsdag 2 februari zijn van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur.

NIEUWSBERICHTEN