Overheid


Peneux onder de indruk van demonstraties bij informatiedag Natin

18-07-2016

De Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Robert Peneux, opende zaterdag jongstleden de informatiedag op het Natuur Technisch Instituut (NATIN), een instituut voor Middelbare Beroeps Opleidingen(MBO). Het doel van deze dag was, om studenten zoveel mogelijk informatie te verschaffen omtrent de verschillende richtingen en beroepen, zodat zij doelbewust kunnen kiezen en precies weten, waar een bepaalde richting hen naar toe leidt. Er is ook informatie verschaft over de verdere studiemogelijkheden na het NATIN.

Peneux sprak over een bijzondere dag, omdat er uitgebreid informatie werd gegeven door middel van onder anderen, demonstraties van machines en scheikundige processen. Hij is trots op de docenten en studenten dat zij zo een informatiedag in elkaar hebben gezet. Bij zijn rondleiding naar de verschillende studierichtingen was hij zeer enthousiast over de presentaties en demonstraties die de studenten zelf hadden voorbereid, en die op heel interessante wijze werden gebracht. De Bewindsman wees de aanwezige ouders erop dat zij geen beroep voor hun kinderen moeten uitkiezen, maar dat zij de kinderen zoveel als mogelijk moeten informeren en hen zelf een keus te laten maken.

Het NATIN-MBO startte op 1 oktober 1973 en is thans uitgegroeid tot het grootste opleidingsinstituut, met als doel goed opgeleid middenkader te leveren met name aan het bedrijfsleven, de diensten sector en de overheid. De leiding ligt in handen van Cynthia Grunberg. Dit instituut heeft 17 richtingen, verspreid over 3 sectoren, te weten: sector Natuurtechniek, sector Analist en sector Techniek en heeft ook een dependance te Nickerie en te Lelydorp. Het totaal aantal studenten is ongeveer 2600.

Een van de interessante richtingen van de sector Techniek is: de Audio – Visuele Productie, waar men wordt opgeleid tot AV- specialist. Deze richting heeft tot doel studenten te specialiseren in het maken van audio en video producties, televisie programma’s en filmopnames met de mogelijkheid te werken bij de media, maar ook als je een eigen bedrijf of reclame bureau zou willen opzetten. Deze studierichting bestaat al twee jaar.

NIEUWSBERICHTEN