vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR


OBS hervat werkzaamheden

08-01-2018

De minister van Onderwijs ad interim Patrick Pengel, heeft een gesprek gehad met een deel van het bestuur van de Organisatie van Bus en boothouders in Suriname (OBS). In dit gesprek, welke zaterdagavond is gevoerd, zijn de zaken aangehaald die hebben geleid tot het niet vervoeren van scholieren de afgelopen week. Met name het uitblijven van de reguliere betaling over de maand december was een breekpunt voor de organisatie. Partijen zijn in goede verstandhouding uit elkaar gegaan.

Minister Pengel is na het onderhoud met de OBS, in overleg getreden met zijn collegae Jerry Miranda van OWT&C en  Gillmore Hoefdraad van Financiën. Na onderzoek is gebleken dat vanwege een technisch probleem de  administratieve zaken niet afgewikkeld konden worden. Dit heeft gemaakt dat de uitbetaling aan schoolvervoerders is uitgebleven. Na overleg en afstemming tussen partijen, is de OBS akkoord gegaan om de actie op te heffen. Van minister Hoefdraad kreeg de OBS de toezegging dat de betaling van de reguliere tegoeden over de maand december op maandag 8 januari zal plaatsvinden. De hoofdvoorwaarde is dat op korte termijn uitvoering wordt gegeven aan hetgeen dat is vastgelegd in het principe akkoord van medio 2017.  De gesprekken hieromtrent zullen op donderdag 11 januari 2018 hervat worden tussen het OBS bestuur en Minister Jerry Miranda. Als teken van welwillendheid hebben de bushouders normaal de werkzaamheden hervat op maandag 8 januari.

NIEUWSBERICHTEN