vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR


Multidisciplinair werkbezoek Boven-Suriname gebied (1)

20-04-2018

Een regeringsdelegatie onder leiding van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft een werkbezoek gebracht aan het Boven-Suriname gebied in het district Sipaliwini. De delegatie die van 10 april 2018 t/m 12 april 2018 j.l. naar Boven-Suriname trok bestond verder uit minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken (BIZA), districtscommissaris, Yvonne Pinas,  vertegenwoordigers van de ministeries van NH, MinowC, BiZa en RO, volksvertegenwoordigers Silvana Afonsoewa, Frederick Finisie en Erwin Linga en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Dit multidisciplinair optrekken tijdens werkbezoeken is onderdeel van de strategie van de regering voor kostenbesparing en beheersing en de doelstelling om multidisciplinair issues aan te pakken. Tijdens deze werkbezoeken worden er vergaderingen (krutu’s) belegd waarbij elk van de ministeries de gelegenheid krijgt om met de lokale bevolking over hun noden te praten en oplossingen aan te dragen om de problemen te verhelpen. Daarnaast zijn er ook veld oriëntaties, waarbij de bewindslieden en hun staf zich persoonlijk kunnen oriënteren over de actuele situatie betreffende hun beleidsgebied. Ook is er een dataverzameling aspect aan deze bezoeken verbonden, waarbij de afdeling Planning en Monitoring van de ministeries de gelegenheid krijgt om rechtstreeks vanuit het veld data te verzamelen welke cruciaal is bij de beleidsformulering. Een extra dimensie bij dit bezoek is, dat geïnteresseerde bedrijven in de energievoorziening sector ook deel hebben genomen aan de missie om na te gaan welke mogelijkheden er zijn in het kader van de nieuwe energiewet.

Op dinsdag 10 april had de delegatie een rondleiding te Atjoni voor het bezichtigen van de water- en elektrificatiesystemen, het internaat, de scholen en het CBB-kantoor. Tijdens dit bezoek is ook de watercentrale van het ministerie van NH aangesloten op het elektriciteitsnetwerk, waardoor het gebied nu 24 uur per dag over water kan beschikken. Hierdoor kan een aanvang gemaakt worden met de verdere optimalisatie van het watersysteem te Atjoni. Ook zijn er diverse krutu’s gehouden in de dorpen Gunsi en Goejaba.

Verloop van het bezoek

Op 11 april is er in het dorp Futunakeba een algemene werksessie gehouden door de ministers van NH en BiZa. Vermeldenswaard is dat vanuit alle dorpen van de 4 ressorten van het Boven – Suriname gebied goed geparticipeerd is aan deze sessie door alle relevante stakeholders z.a.:

  • Vertegenwoordigers van het traditioneel gezag van al de dorpen.
  • DR- en RR-leden van het gebied.
  • Alle medewerkers van de Dienst Elektrificatie Voorziening( DEV) en Dienst Water Voorziening(DWV)
  • Alle medewerkers van het ministerie van Biza van het gebied.

Voor de vertegenwoordigers van het ministerie van MinowC is er een apart programma afgewerkt, waarbij de delegatie een aantal faciliteiten en scholen bezocht heeft in diverse dorpen.

De minister van Biza besprak de diverse problemen, oplossingsmodellen en de toekomst visie voor het gebied over het opzetten van CBB-kantoren, de heroriëntatie van de dienstverlening, het opleiden van de lokale bevolking en het upgraden van faciliteiten.

Voor het ministerie van NH benadrukte minister Dodson de volgende zaken:

  1. Het bezoek heeft als belangrijkste uitgangspunt de toezegging van de regering in De Nationale Assamblee (DNA) om de diverse gebieden in het binnenland persoonlijk te bezoeken en te discussieren over het beleid van het ministerie omtrent elektriciteit en water van het gebied.
  2. De nieuwe visie van de regering om middels public – private partnership de beschikbaarheid van electriciteit en water te garanderen, waarbij de bevolking op basis van de lokale omstandigheden zal betalen om de systemen duurzaam in stand te houden.

De afdeling Planning en Monitoring van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen was belast met de dataverzameling ter plaatse op basis waarvan er een profiel zal worden gemaakt van het gebied, welke gebruikt zal worden door diverse ministeries als actuele real time informatie bij het formuleren en uitvoeren van beleid door de regering in zijn totaliteit.

NIEUWSBERICHTEN