Overheid


MINISTERIE VAN ONDERWIJS WETENSCHAP EN CULTUUR LERAREN OPLEIDING BEROEPSONDERWIJS (LOBO)

05-08-2015

 

Hierbij wordt bekend gemaakt dat de inschrijving en herinschrijving van de LOBO plaats vindt op maandag 24 augustus tot en met vrijdag 28 augustus 2015.
Vooraanmelding vindt plaats op maandag 10 aug. tot en met vrijdag 21 aug. 2015.

Plaats : Administratie LOBO ( STS.1 - scholencomplex ) Passiebloemstraat no. 02 / telefoon : 400733 
Tijd : 08.00 u - 11.00u vm.

De inschrijving staat open voor : a. bezitters van het NATIN diploma b. bezitters van het AMTO diploma c. Gelijkwaardig diploma d. Voor de studierichting Wiskunde/ Mechanica/ Natuurkunde (WMN) is inschrijving
Mogelijk voor bezitters van HAVO of VWO diploma met wiskunde en natuurkunde. e. Voor de studierichtingen Hotel restaurant café, Mode Creatie en Commercie en 
Facilitaire Dienstverlening is inschrijving ook mogelijk voor bezitters van een 
Gelijkwaardig MBO diploma.

Opmerking : Degenen die reeds werkzaam zijn binnen het onderwijs hebben voorkeur.
Bij de inschrijving moet overlegd worden : 
• Diploma's en cijferlijsten ( origineel aantonen + van elk 1 copie ); 2 pasfoto's; uittreksel.
• Een stortingsbewijs ad. SRD 450 = t.n.v. LOBO RBTT Bank 120.377.19
LOBO Finabank 17.32.60.1

Voor de herinschrijving dient overlegd te worden een stortingsbewijs ad. SRD 450,- en studentenkaart.
De LOBO leidt op tot volledig bevoegd leraar bij het Lager Beroepsonderwijs in onderstaande studierichtingen :
- Bouwkunde ( BK ) - Hotel restaurant café (Horeca) - Elektrotechniek ( EL ) - Mode Creatie en Commercie ( MCC) - Werktuigbouwkunde ( WTB ) - Facilitaire Dienstverlening (FD) - Wiskunde/ Mechanica/ Natuurkunde (WMN)

Nieuwe inschrijving en her inschrijving voor alle richtingen. De aanvang van het cursusjaar 2015 - 2016 is gesteld op vrijdag 23 oktober 2015 in het gebouw van de STS - 1 aan de Passiebloemstraat no. 02 om 18.00 u.

NIEUWSBERICHTEN