Overheid


Lokaal voor Speciaal Onderwijs Geopend te Marowijne

02-02-2016

Op de OS Zinkkampoe school in het district Marowijne, is er op maandag 1 februari een lokaal voor het Speciaal Onderwijs (SO) geopend om leerlingen die moeite hebben met het regulier onderwijs te accommoderen.

Voorheen gingen leerlingen met een leerachterstand uit het gebied volgens Henry Esajas, hoofd Pedologisch Instituut, wegens leeftijd over naar de volgende klas of bleven gewoon thuis. Deze leerlingen zullen met de komst van de SO- klas niet meer van school worden weggehaald, maar middels een speciaal leertraject worden begeleid. Voorlopig zal de lokaal accommodatie mogelijkheden bieden voor acht leerlingen. “Het ministerie zal bepalen of die SO - klas verder uitgebreid zal worden of als er scholen voor deze doelgroep komen in dit gebied”, zegt hij. Esajas vindt dat er een mijlpaal is bereikt, omdat het de eerste SO - klas is voor het district Marowijne en het gehele binnenland waar er aangepast onderwijs verzorgd zal worden.

Onderwijsdirecteur Mr. Natasia M. Bennanon, vindt dat kinderen met lichamelijke, verstandelijke beperking of een combinatie daarvan niet van onderwijs mogen worden onthouden. Inzet van specifieke expertise op het gebied van speciaal, aangepast en persoonlijk onderwijs moet beschikbaar worden gesteld op de plaats waar het kind het meest tot zijn recht komt. “Het ministerie zal blijven zorgen voor het formuleren en implementeren van wetgeving voor het Speciaal Onderwijs”. Bennanon hoopt dat er meerdere van deze projecten voor het speciaal onderwijs worden geïnitieerd in alle districten en voornamelijk in het binnenland. “Meneer Esajas u bent ervoor en ik ben er achter, dus we gaan ervoor”, aldus de directeur.

NIEUWSBERICHTEN