vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR


Lichte stijging geslaagden na herexamen Meer Uitgebreid Lager Onderwijs(MULO)

28-08-2017

Het aantal geslaagden dat dit schooljaar het MULO na het herexamen met succes heeft afgerond, vertoont een lichte stijging. Aan het eind van de rit zijn uiteindelijk 57% geslaagd. Dat is 8,2% hoger dan voor de herkansing te weten 48,8%. Het algemeen beeld laat wel zien dat ten opzichte van het vorig jaar het aantal geslaagden is afgenomen met 5,4%. Het aantal is teruggevallen van 62,4% naar 57%. Dit jaar  is evenwel niet het slechtste resultaat. Het laagste percentage werd gehaald in 2011 toen 52,6% de eindstreep haalde. Het jaar daarop schoot het aantal geslaagden flink omhoog naar 63,5%. In 2015 was het aantal dat de eindstreep haalde nog 64.3%. Voor dit jaar hebben 5374 leerlingen meegedaan aan het eindexamen waarvan 3062 hun diploma in ontvangst hebben genomen.

President Desire Bouterse heeft bij de recente behandeling van het Ontwikkelingsplan in DNA al te kennen gegeven, dat er een grondige evaluatie zal komen en zullen er gepaste maatregelen getroffen worden. Het roer binnen het onderwijs moet terstond omgegooid worden, vindt hij. Wij verzekeren u dat de Regering het voorgaande aan een grondige evaluatie zal onderwerpen en navenant maatregelen zal treffen om deze onderwijssituatie te verbeteren, aldus het staatshoofd. Gelet op de algehele situatie binnen de sector zal terstond gestart worden met een fundamentele vernieuwing. Een vernieuwing waardoor wij verzekerd kunnen zijn van goed gevormde en ontwikkelde burgers in de toekomst, aldus de president.

NIEUWSBERICHTEN