vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR


Leerkrachten niet achteruit na herwaardering

21-09-2017

Uit beschikbare documenten blijkt dat ongeacht het schoolniveau, leerkrachten vooruit zijn gegaan in salaris. De regering heeft over het laatste kwartaal van 2016, vooruitlopend op  de actuele herwaardering een voorschot van SRD 375, die bij de ambtenaren bekend staats als de koopkrachtversterking, verstrekt aan de onderwijsgevenden. 

In januari van dit jaar is het bedrag verhoogd naar SRD. 500. Nadat de herwaardering in april een feit werd, is de koopkrachtversterking weg komen te vallen, omdat dit bedrag reeds is geincorpereerd in de herwaardering. Mogelijk doordat de leerkrachten niet goed zijn geinformeerd hierover, voelt de doelgroep zich benadeeld.

Een ander punt om te staven dat leerkrachten absoluut niet achteruit zijn gegaan, is het feit dat de emolumenten oftewel de permanente educatietoelage die apart werden uitbetaald nu is geïntegreerd in de bezoldiging. Het voordeel hiervan is dat de pensioengrondslag voor alle leerkrachten verbeterd is. Een andere zaak is het verzuim onder de onderwijsgevenden op alle niveau’s. Uit onderzoek is gebleken dat het verzuim zeer hoog te noemen is. Er zijn gevallen waar 37 leerkrachten over vier maanden 365 uren hebben verzuimd, terwijl een werkweek van de leerkracht uit maximaal 28 uren bestaat. Er zijn nog meer zaken die niet goed lopen, zoals de kwestie overuren die dringend bekeken moet worden. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is reeds bezig met het traject van ordening binnen het onderwijs en zal dit met alle belangrijke actoren continueren teneinde de beschikbare middelen efficiënter in te zetten.

NIEUWSBERICHTEN