Overheid


Launch Training Landelijk Drop-out Onderzoek

18-05-2016

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) zal in samenwerking met de United Nations Children’s Fund (UNICEF) de komende 3 dagen een workshop verzorgen in het toepassen van een speciale onderzoeksmethode om heel vroeg te kunnen zien wanneer kinderen die op school zitten drop outs kunnen worden en beleid te ontwikkelen om dit te voorkomen.

Als de kinderen al een drop- out zijn kan eveneens eraan gewerkt worden om ze weer op school terug te krijgen. Het is de bedoeling een landelijk onderzoek te verrichten om het drop- out probleem in Suriname in kaart te brengen zodat op basis van statistieken en overige gegevens beleid kan worden ontwikkeld. De workshop gaat vooraf aan een eventueel landelijk drop-out onderzoek en begon woensdag 18 mei. De workshop is bestemd voor het personeel van het MinOWC. Staf van het ministerie van Onderwijs van Guyana was ook aanwezig, omdat Unicef hoopt dat er op dit punt een samenwerking kan ontstaan.

Onderwijs minister Robert Peneux die de opening verrichtte zegt dat het MinOWC geheel achter het plan staat. “Wij als samenleving moeten inventariseren wat de redenen zijn van dit verschijnsel, zodat wij hierop beleid kunnen maken, om zo te komen tot de inclusieve samenleving waar elk kind zoveel als mogelijk de kans krijgt zich te ontwikkelen tot een volwaardige burger’, aldus de bewindsman. De bewindsman vroeg expliciet dat er rekening gehouden wordt met de multiculurele Surinaamse samenleving en omstandigheden en dat vanuit die context een duidelijke definitie wordt ontwikkeld van wat een drop- out precies is. De bewindsman had uiteraard meer belangstelling voor het ontwikkelen van beleid om drop- outs te voorkomen.

Volgens Yuro Dipotaroeno, onderdirecteur ontwikkelingsdienst van het MinOWC, is deze workshop de eerste stap om de drop- out problematiek op een efficiënte manier aan te pakken. De workshop is verzorgd door Myriam Martinez en Ingrid Tapia van het UNICEF.

NIEUWSBERICHTEN