Overheid


Gebouw Schakel Instituut Middelbaar Onderwijs officieel in gebruik genomen

27-06-2016

Op zaterdag 25 juni heeft het Schakel Instituut Middelbaar Onderwijs (SMO) haar gebouw aan de Metaalstraat officieel in ontvangst genomen. De onthulling van het naambord van het instituut vond plaats door minister Robert Peneux van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) en directeur van Natasia Bennanon van departement Onderwijs. In 2014 begon deze opleiding met een groep van slechts 50 studenten, die moesten worden ondergebracht op het Instituut voor de opleiding van leraren( IOL), aangezien er voor hen nog geen eigen gebouw was.

Peneux beloofde waarnemend directeur Denice Jaliens van het SMO dat zij haar beschikking deze week zal ontvangen, waarbij zij per 1 juli officieel wordt benoemd tot directeur van bovengenoemd Instituut. De onderwijsminister sprak over een bijzonder moment, omdat de daden zijn beloond na hard werken, doelende op onder anderen de Commissie SMO, waarvan Peggy Sofonie een van de trekkers is. Dit Instituut is volgens hem opgericht om studenten, die om welke reden dan ook drop- outs zijn geworden, kansen te bieden om verder te studeren. “Wij moeten opleidingen voor de jeugd creëren. Wanneer wij een opleiding opzetten, letten wij op de kwaliteit en zorgen voor gekwalificeerde docenten. Dit Instituut heeft erkenning bij het MinOWC. Op internationaal gebied past men hetzelfde toe bij de drop-outs”, aldus Peneux. De bewindsman deed een beroep op de studenten om hun opleiding af te ronden en door te studeren, los van economische factoren. Hij vroeg Jaliens alle nieuwe inschrijvingen op te vangen, zodat het MinOWC kan kijken, hoe en waar de studenten geplaatst kunnen worden. Bennanon, sprak de hoop uit, dat studenten vlotter verder kunnen studeren en anderen een kans moeten krijgen om dit instituut ook te bezoeken. Zij heeft graag dat de kwaliteit van het onderwijs behouden blijft.

Het SMO had op die dag ook een mini informatie beurs georganiseerd met als doel om studenten de weg wijs te maken welke verdere studiemogelijkheden er is voor hen en tussen welke beroepen zij kunnen kiezen. In haast alle lokalen was er informatie te verkrijgen van vervolg opleidingen of beroepen. Het Korps brandweer, Korps Penitentiaire Ambtenaren, Covab, het Albert Cameron Instituut( ACI) en het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten (BOS).

Dit Instituut is een tweejarige opleiding, van waaruit men kan doorstromen naar het basisjaar van het IMEAO nieuwe structuur. Normaal is de toelating voor het IMEAO, een Mulodiploma, vandaar dat het Instituut nodig was. Ook kunnen de studenten deel nemen aan de toelating VWO-HAVO. Dit jaar zal de eerste groep SMO,rs, worden afgeleverd aan de middelbare school. Het instituut telt momenteel 570 studenten. Ruim 26 leerkrachten zijn aan dit instituut verbonden.

NIEUWSBERICHTEN