Overheid


Drie- daagse training voor VOJ- leraren

29-03-2016

Leraren van het Voortgezet Onderwijs voor Junioren (VOJ) nemen deel aan een drie- daagse training. Het doel van de training is om de onderwijsgevenden te profesionaliseren, zodat zij hun werk beter kunnen doen. Tijdens de training gaan de leerkrachten gezamelijk na welke problemen zich voordoen op hun school en hoe die ogeplost kunnen worden. De training heeft als titel ‘Samenwerken aan betere schoolprestaties’.

Er is gekozen voor VOJ- niveau, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat er leerproblemen zijn binnen VOJ- scholen die aangepakt moeten worden. Minster Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur die het startsein van de training gaf, is blij dat de leraren hun vakantie hebben opgeofferd om deel te nemen aan de training. Dat geeft volgens hem aan dat zij het onderwijs belangrijk vinden. Hij vindt het belangrijk dat er wordt nagegaan hoe problemen in het onderwijs aangepakt kunnen worden om te komen tot betere leerprestaties. De bewindsman wil dat deze training ook wordt georganiseerd voor de docenten van het Voortgezet Onderwijs voor Senioren (VOS).

Deze training is georganiseerd door de Vlaamse Interuniversiatire Raad- Universiatire Ontwikkelingssamenwerking en de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het wordt uitgevoerd door het Instituut voor de Opleiding van Leraren. Schooldirecteuren en leraren van zes MULO en vier LBO- scholen uit de districten Saramacca, Nickerie, Coronie, Paramaribo, Marowijne, Brokopondo en Commewijne nemen deel aan deze training.

NIEUWSBERICHTEN