Overheid


Concept-Wet Primair Onderwijs gepresenteerd aan onderwijsminister Peneux

01-08-2016

De Commissie Primair Onderwijs heeft op vrijdag 29 juli de Concept-Wet 2016 die bestemd is voor het Primair Onderwijs gepresenteerd aan minister Robert Peneux van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Alwin Ramdin en Egbert Eersteling maken deel uit van de commissie, waarvan John Koorndijk de voorzitter is. Het doel is om de “oude” wet van 1960 te actualiseren en de kwaliteit van het onderwijs te helpen bevorderen, waarbij er rekening wordt gehouden met de empirische werkelijkheid.

Koorndijk zegt dat het Primair Onderwijs betrekking heeft op de kleuterschool, basis en het Speciaal Onderwijs. Bij de vorige concepten was er volgens hem alleen sprake van het basisonderwijs, waarbij er geen aandacht werd besteed aan het Speciaal Onderwijs. In de Concept- Wet 2016 is de leerplicht verruimt van 7 tot 12 jaar naar 4 tot 16 jaar. “Als ouders zondigen tegen de leerplicht zullen zij dan een boete moeten betalen”, zegt hij.

De integratie tussen de leerschool en het kleuteronderwijs is bij de “nieuwe” conceptwet ook aan de orde gekomen. Verder is er onder andere ook aandacht besteed aan het inclusief onderwijs, de klassendeler en zowel hoogbegaafde als zwakbegaafde kinderen binnen het regulier onderwijs. Er zijn ook maatregelen voorgesteld om het zorgsysteem binnen het onderwijs ter hand te nemen. De voorzitter van de commissie wijst erop dat de “oude” wet van 1960 zich alleen richtte op de verstandelijke vermogens van kinderen.

Het heeft volgens Koorndijk ruim zes maanden genomen om het “nieuw” concept in elkaar te zetten. Bij de totstandkoming ervan zijn verschillende actoren zoals de vakbonden, stakeholders van het MinOWC en externe deskundigen gehoord. Het voornemen is dat minister Peneux het concept bestudeerd en kijkt of het binnen zijn beleid past. Indien nodig zal de bewindsman dan correcties aanbrengen of aanvullingen plegen. Na zijn feedback zal het concept gepresenteerd worden aan de staf en overige afdelingen van het MinOWC. Het zal vervolgens ook gepresenteerd worden aan de Staatsraad en de Commissie van Onderwijs in De Nationale Assemblee (DNA) om uiteindelijk geformaliseerd en tot wet verheven worden door de DNA.

De bewindsman is trots op de commissie voor het werk dat zij hebben neergezet. Het biedt volgens hem voldoende perspectieven waaraan zowel het ministerie als de scholen zich zullen moeten houden. De commissie zal zo spoedig mogelijk feedback van hem ontvangen.

NIEUWSBERICHTEN