Overheid


Bezwaar formulier (1)

03-08-2016

Commissie Inschrijvingen nieuwe stijl VOS

 

BEROEPSCHRIFT

Dit betreft een formulier voor bezwaar na de toewijzing.

 

Naam leerling:………………………………………………..  

Voornaam:…………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………  

Geb.datum:…………………………………………..

MULO school:……………………………………………….    

Geslaagd voor:………………………………………

Verwezen naar:………………………………………………………………………………………………………………..                                                            

Reden van beroep:…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Gewenste school/ scholen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Contactgegevens ouder/ verzorger           

Werkadres:………………………………………………………………………………………………………………………

Mobiel nummer:………………………………………………………     Handtekening…………………………..

Email adres:………………………………………………………………….                                                                                   

NIEUWSBERICHTEN