vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS, WETENSCHAP EN CULTUUR


Akkoord bereikt inzake tot stand brengen Academische Opleiding van Leraren

29-07-2018

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, drs. Lilian Ferrier, het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus), de directie van het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en het Management Team zijn tijdens een vergadering op vrijdag 20 juli 2018 akkoord gegaan om een proces op gang te brengen met als doel kwaliteitsverbetering van het onderwijs en het tot stand brengen van een Academische Opleiding van Leraren. Dit in samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname en het Instituut voor de Opleiding van Leraren.

Tijdens de vergadering is bevestigd dat aan het regeringsbesluitm zoals vervat in SB no. 89 van 9 oktober 2017, gezamenlijk richting wordt gegeven naar operationalisering van de uitvoering. De samenwerking van het IOL en de Adekus start per heden onder begeleiding en toezicht van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, met de uitvoering van een aantal voorgestelde maatregelen.

De inschrijving van nieuwe studenten vindt plaats op het IOL. Die studenten zullen een basisprogramma moeten volgen voor zij van start gaan met de Academische Leraren Opleiding. In de commissies die worden ingesteld voor de uitvoering van deze samenwerking, zullen zowel afgevaardigden van Adekus als van IOL betrokken zijn.

Het voornoemde zal vanaf heden geleid worden door het Transformatie Management Team, onder leiding van dr. mr. E. Marshall.

NIEUWSBERICHTEN