Overheid


Action Learning als hulpmiddel voor krachtig beheer en leiderschap

20-06-2016

Action Learning, is een hulpmiddel voor krachtig beheer en leiderschap met als doel een doorbraak strategie om een probleem op te lossen en om individuele leidinggevende vaardigheden te ontwikkelen. “Deze methode van aanpak zal de aard en waarde van “Action learning” op het gebied van onderwijs inspireren, waarbij wij te maken hebben met verschillende uitdagingen en toepassingen”, aldus Peneux recentelijk een toespraak gehouden bij de opening van de “ Action Learning Session”, in het gebouw van het Instituut voor de Opleiding van Leraren. . Ook kijkt hij uit, naar een mogelijkheid om deze kennis over te brengen naar een grotere groep van overheidsfunctionarissen.

Door middel van “Action Learning”, zal er beter kunnen worden omgegaan met problemen in het onderwijs. Er zijn reeds 26 participanten getraind in het AL-Program. Deze nieuwe methode van aanpak creëert dynamische mogelijkheden voor individuen, teams, leiders, en organisaties. “Door middel van communicatie, vragen stellen, discussie zullen wij komen tot een betere kijk op het probleem en deze beter kunnen oplossen. Hierbij is teambuilding van groot belang. Verschillende denkwijzen en opties van verschillende personen, maken dat wij een bredere kijk hebben op het probleem. Wij moeten gericht vragen stellen, spreken over het onderwerp en niet erom heen. Collectief oplossen is veel makkelijker. Hierbij vervult de coach een belangrijke rol”, aldus Verieux Mourillon, gecertificeerd Action learning Coach.

Deze presentatie was bedoeld voor Directie en Staf van het MinOWC en de Directie en Docenten van het IOL. De trekker van dit project is Michael Watson, Hoofdbeleidsadviseur op het MinOWC en CLP alumni(Caribbean Leadership Project). Action learning is een project van de World Institute for Action learning. Verieux Mourillon, presentator is Human and Organisationel Development Consultant en is de Executive Director of the WIAL Caribbean.

De Bewindsman maakte gebruik van de gelegenheid om boeken aan te bieden aan de Opleidingscoördinatoren (OC’s) van de vakken Nederlands en Wiskunde en hoopt dat de boeken nuttig gebruikt zullen worden. Nederlands is veelomvattend en er kan veel uit de boeken worden gehaald. Ten aanzien van wiskunde zei Peneux dat er een vernieuwing gaande is. De studenten moeten hier goed op worden voorbereid en ook bekend worden gemaakt met de methode.

Peneux verraste Marcia Dankerlui, directeur van het Instituut voor de Opleiding van Leraren en Martha Bekker, Onderdirecteur van IOL, met de evaluatie van de opleidingen. “We zullen moeten kijken naar de belasting van het Curriculum. Het stagegebeuren moet ook worden geëvalueerd. Docenten die komen, hebben vaak slechts een MO-A of MO-B akte. Zij beheersen het vak wel, maar het grootste probleem is het opstellen van werk op maat. Verder laat de communicatie veel te wensen over. Wij moeten leren samenwerken met elkaar. Zaken die fout gaan, moeten gecorrigeerd worden. Hij vraagt Dankerlui serieus met de OC’s te praten.

NIEUWSBERICHTEN