Overheid


Aanmeldings formulier VOS 2016/2017 (1)

03-08-2016

Dit is geen inschrijfformulier

AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET SCHOOLJAAR 2016- 2017

SCHOOLTYPE: V.W.O / H.A.V.O / I.M.E.A.O / PEDAGOGISCHE INSTITUTEN

BESTEMD VOOR DE MULO LEERLINGEN

 


NAAM:…………………………………         VOORNAMEN: ……………………………………………………

EXAMENNUMMER: …………………         CONTACT TELEFOON NRS.: …………….……/………….……                                                           


Uw antwoord duidelijk omcirkelen:

 

MULO diploma

Ja

Nee

 

 

Afkomstig van

A3

A4

B3

B4

Herexamen

Ja

Nee

 

 

Geslaagd voor V.W.O

P

Q1

Q2

RS

Geslaagd voor H.A.V.O

P1

P2

R

 

Keuze

VWO

HAVO

IMEAO

PI

 

LET OP:

  • Voor Mulo leerlingen geldt dat het aanmeldingsformulier uiterlijk op 5 augustus 2016 tot 09.00uur ingeleverd wordt op de school van herkomst.
  • Dit formulier is eveneens bestemd voor de leerlingen van MULO 3, die het toelatingsexamen gehaald hebben en waarvan de verwachting is dat zij overgaan naar MULO 4.
  • Indien ouders hun kinderen dichtbij hun werk willen inschrijven, om logistieke en andere redenen, dient dat middels een verzoekschrift, vergezeld van een recente werkgeversverklaring, aangevraagd te worden bij de Commissie. Vermeld zij dat inwilliging van het verzoek enkel mogelijk zal zijn, indien de betreffende gewenste school na het eerste plaatsingsmoment nog open plaatsen heeft.

Verzoekschriften dienen tezamen met dit formulier ingediend te worden.

  • Leerlingen uit de districten Brokopondo, Marowijne en Sipaliwini dienen hun toekomstig adres van verblijf hieronder aan te geven.

 

       Toekomstig adres:………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

Datum: …………………………………………..

 

 

Handtekening Student/Ouder: ……………………………………………….

NIEUWSBERICHTEN