Overheid


Pilotproject zonne-energie voor aantal dorpen

09-10-2017

In de jaarrede heeft waarnemend president Ashwin Ashin aangehaald, dat de basiszaken zoals water en energie de volle aandacht van de regering hebben. Op dit moment vindt de energie voorziening naar het binneland plaats over land en water middels de levering van diesel voor de generatoren. Dit brengt maandelijks hoge kosten met zich mee. Met het toepassen van hernieuwbare energie wil de regering deze hoge kosten omlaag brengen. Het toepassen van onder andere zonne (solar) energie moet daar verandering in brengen.

Solar parken zullen resulteren in reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen en daardoor ook resulteren in de toename van opwekking van duurzame energie en reductie van CO2 uitstoot. De flankerende regelgeving voor aansluiting op het EBS-netwerk van individuele solar-panelen van gebruikers volgens de aangenomen Elektrificatie Wet 2016, is in afrondende fase.

NIEUWSBERICHTEN