Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Ministerie van Justitie en Politie

Ministerie van Justitie en Politie Introduceert Digitaal Systeem voor naturalisatie proces

De Minister van Justitie en Politie, Minister Kenneth Amoksi heeft na de vergadering in De Nationale Assemblee (DNA) over de Naturalisatie van Holder en anderen een meeting gehad met het team dat bezig is met de digitalisering van het naturalisatie proces. Minister Amoksi heeft graag dat er versnelling komt in dit proces en de technologie biedt hierin de uitkomst. De minister had reeds in december 2021 een aanzet hiermee gemaakt en de werkinstructies gegeven voor het opzetten van een dergelijk systeem.

Bij het huidige naturalisatie proces worden document nog niet via een centraal computersysteem ingediend. Dit bracht vertragingen in de afhandeling en maakte het proces onoverzichtelijk.

Met het nieuw digitaal systeem wordt het mogelijk voor aanvragers van de Surinaamse nationaliteit om hun aanvraag volledig digitaal te doen en bij te houden. Ook de klantvriendelijkheid naar de aanvrager wordt met dit systeem verbeterd. Dit is enerzijds zo omdat aanvragers de exacte status van hun aanvraag digitaal kunnen natrekken en anderzijds zal dit systeem helpen om aanvragen vlotter dan het huidige proces af te handelen.

Ook voor het personeel van het ministerie en met name de afdeling Vreemdelingen Zaken is dit systeem een positieve vooruitgang, zegt waarnemend onder-directeur van Vreemdelingen Zaken Mw Kindooi. Met een digitaal systeem kan er intern veel betere controle plaatsvinden. Ook kunnen werkprocessen sneller verlopen en documenten makkelijker beheerd worden.

De test versie van het systeem is intussen af en is gepresenteerd aan het ministerie. In februari begint het ministerie met het intern testen van dit systeem en vanaf april start de pilotfase waarbij het groter publiek ook gebruik kan maken van het systeem. Na de pilotfase en eventuele aanpassingen die nodig zijn, wordt het systeem permanent in gebruik genomen in mei 2022.