vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
JUSTITIE EN POLITIE


Minister Getrouw op werkbezoek bij strafinrichtingen

27-04-2018

Minister Stuart Getrouw  heeft een werkbezoek gebracht aan alle strafinrichtingen in Paramaribo en Wanica. Dit gebeurde op donderdag 26 april. De bewindsman en zijn delegatie oriënteerden zich in de Centraal Penitentiaire Inrichting (CPI) te Santo Boma, het Huis van Bewaring (HvB), het Jeugd Opvoedingsgesticht (JOG) en de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID). Bij dit bezoek maakte de bewindsman officieel kennis met de verschillende inrichtings directeuren en hun staf.

Zoals de traditie bij de verschillende korpsen, zijn de troepen geïnspecteerd door minister Getrouw en daarna ontvangen door het hoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, Regillio Blijd, de hoofden en onderhoofden van de drie inrichtingen. Het doel van het bezoek is, dat de minister ter plaatse is om te zien hoe de inrichtingen in elkaar zitten, hoe het gesteld is met het personeel en natuurlijk ook de stand van zaken met betrekking tot de delinquenten.

De minister heeft een kort onderhoud gehad met de hoofden van de drie inrichtingen met hun staf over de knelpunten zoals de onderbezetting van de verschillende afdelingen, de overurenregeling, de zelfredzaamheid en de processen binnen de inrichtingen. Het hoofd van KPA, Regillio Blijd, heeft aangegeven dat het KPA heel opgetogen is met het bezoek van de bewindsman. “Het korps heeft zich hierop voorbereidt en het heeft daarom zijn strategie uitgezet”. Van hun kant zal de minster de ondersteuning krijgen en de leiding van KPA kijkt uit naar dat gesprek waar zij om de tafel zullen zitten en zaken tot in details met de bewindsman bespreken. “Alleen de middelen zijn nodig om de knelpunten die er zijn op te lossen. Min of meer zijn de problemen van de inrichtingen hetzelfde”, legde de minister uit. De bewindsman zegt dat hij nu beter geïnformeerd is over het tekort aan middelen en hij is er beter van bewust dat zonder de nodige middelen er niet adequaat kan worden overgegaan tot de bedrijfsvoering. Het diensthoofd Blijd en zijn staf zullen worden uitgenodigd voor een uitgebreide werkbespreking om zodoende prioriteiten te stellen. Hierna zal de justitieminister de vakbond ontvangen.

De bewindsman gaf verder te kennen een heel goede samenwerking met alle inrichtingsdirecteuren te willen hebben. Reden waarom het nodig is dat zij vóór de werkbespreking alle knelpunten listen en die als agendapunten meenemen. “Als ministerie zal er geen belofte worden gedaan, maar er zal hard gewerkt worden om bepaalde knelpunten weg te werken”. Hij drukte de directeuren en hun staf op het hart om het personeel te blijven motiveren. De minister zei tot slot tevreden te zijn met het korps voor het feit dat ondanks de knelpunten er toch goed werk wordt verricht.

NIEUWSBERICHTEN