vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
JUSTITIE EN POLITIE


Hof van Justitie een deurwaarder rijker

07-07-2017

Het Hof van Justitie is op vrijdag 7 juli 2017 een deurwaarder rijker geworden. Met de beëdiging van deze deurwaarder, Maya Matawlie, is een aanvang gemaakt om het tekort bij Rechtszorg weg te werken. De deurwaarder zal enigszins als ambtenaar verbonden aan de dienst Rechtszorg van het Ministerie van Justitie en Politie en anderzijds bij het Hof van Justitie. De waarnemend President bij het Hof van Justitie, mr. Iwan Rasoelbaks en de Procureur Generaal ( PG), mr.Roy Baidjnath Panday hebben beide in hun toespraak benadrukt dat een deurwaarder stressbestendig en flexibel moeten zijn. “Het werk is veel. Het is geen Overheid werktijd, maar u zal soms tot laat werken. Daarvoor hebt u flexibiliteit en infiniteit nodig voor het uitvoeren van uw werkzaamheden,want ook zaken van het ministerie met name Rechtszorg kan in botsing komen met zaken van het Hof. En daar moet u goed kunnen managen”. 

Verder benadrukte hij goede contactuele samenwerking met het diensthoofd van Rechtszorg en met de Griffie van het Hof. Het is een duale enerverende job woorden van Mr. Rasoelbaks.  De  PG gaf mee aan de kersverse deurwaarder dat zaken op haar pad zullen komen, maar dat ze te allen tijde op een integere wijze ermee moet omgaan bij het uitvoeren van haar taken. Ook de voorzitter van het bestuur van de vereniging voor Deurwaarder Gina Halfhuid is ingegaan op de integriteit en loyaliteit die Matwalie in de uitvoering van haar werkzaamheden aan de dag moet leggen. “Het zal niet een makkelijke uitdaging zijn, confidentialiteit moet hoog in acht worden genomen, anders zal de vereniging niet schromen op te treden”. Verder wenste ze haar veel succes , kracht en wijsheid toe.  De kersverse deurwaarder belooft haar uiterste best te doen om het op zich genomen verantwoordelijkheid naar eer en geweten te dragen. Tot slot mocht zij de felicitaties in ontvangst nemen. 

NIEUWSBERICHTEN