vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Diensten

Volgens de Wereldhandelsorganisatie (WTO) kunnen diensten verleend worden op 4 manieren:

 

  1. De dienst wordt verleend aan een land vanuit een ander land bijvoorbeeld internationaal telefoneren, een hotelkamer reserveren etc.
  2. De dienst wordt verleend aan een reizende consument bijvoorbeeld toerisme, een oogoperatie etc.
  3. De dienst wordt verleend in een land door bedrijfsvestiging bijvoorbeeld restaurant, school etc.
  4. De dienst wordt verleend door natuurlijke personen in een ander land bijvoorbeeld een muzikant, een consultant etc.

Overzicht van de diverse overeenkomsten in het kader van diensten, die op Suriname van toepassing zijn.

 

  • WTO: de "General Agreement on Trade in Services" (GATS) stelt regels vast voor de regulering en privatisering van de dienstensector binnen de WTO. Uitgezonderd worden de diensten die niet op commerciële basis worden verleend (bijv. overheidsdiensten als defensie, justitie etc.). Elk WTO lidland heeft een "services offerlijst" waarin wordt aangegeven voor welke dienstensector de markt toegankelijk is en welke de vereisten zijn.
  • CARICOM: "chapter three: Establishment, Services, Capital and Movement of Community Nationals" van het Herziene Verdrag van Chaguaramas is van toepassing op het dienstenregiem binnen de CARICOM. Elk CARICOM lidland heeft de bestaande resticties voor de diverse dienstensectoren in haar "Programme for the Removal of Restrictions" aangegeven.
  • EPA: "Title II: Investment, Trade in Services and E-Commerce" van de "Economic Partnership Agreement" tussen de CARIFORUM en de EU, is de geldende tekst met betrekking tot diensten. Zowel de EU als de CARIFORUM heeft de toegang tot de dienstenmarkt van haar lidlanden aangegeven in respectievelijk de "EU Services offer" en de "CARIFORUM Services offer".