vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Wettenlijke kader nodig voor traditionele kennis in Suriname

21-10-2016

“Ons land heeft een rijke biodiversiteit en gediversifieerd volk met een massa aan culturele en traditionele kennis. Om tot een wettelijk kader te komen voor deze traditionele kennis heeft het ministerie van Handel en Industrie op donderdag 20 Oktober 2016 een workshop georganiseerd genaamd “De ontwikkeling en bescherming van traditionele kennis in Suriname”.

Deze meeting is het vervolg van de tweedaagse worshop ter verbetering van het investeringsklimaat- en ondernemingsklimaat in Suriname. Tijdens de tweede ontmoeting is met diverse stakeholders van gedachten gewisseld over bovengenoemd  onderwerp.  Door de Competiveness Unit Suriname (CUS) is sinds 2013 een aanvang gemaakt  met het opstellen van nieuwe conceptwetten die de basis vormen voor een verbeterd ondernemingsklimaat. Minister Sieglien Burleson gaf in haar speech aan, dat met deze wet er een verbetering van het ondernemersklimaat zal moeten plaatsvinden, waarbij bedrijven en personen zich op een duurzame manier zullen kunnen ontwikkelen. Met betrekking tot de diversificatie van de economie gaf de bewindsvrouwe aan, dat Surinaamse bedrijven met de productie van nieuwe unieke producten een positie zullen kunnen verwerven op de locale en internationale markt.

Voor het ministerie van Handel en Industrie is de bescherming van de traditionele kennis van eminent belang daar het een spin-off effect zal hebben bij het stimuleren van de creatieve- en Bio-industrie alsook voor de sector voor traditionele kennis die hieraan veel meer zal verdienen.

Het Bureau Intellectuele Eigendom die vanaf april 2016 een onderdeel is van het Ministerie moet naast het monitoren van de Handelsagenda ook zorgdragen voor de bescherming van Intellectuele Eigendom met daarbij de stimulering van nieuwe economische sectoren. Het ministerie van Handel en Industrie zal alles in het werk stellen om met de inzichten van alle stakeholders nieuwe wetgeving te maken.

 

 

NIEUWSBERICHTEN