vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


VSB en ASFA bij Minister Welzijn voor kennismaking

17-02-2017

In het kader van de kennismakingsbezoeken van minister Ferdinand Welzijn van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) met de private sector, werden op 8 februari 2017 de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA) op afzonderlijke momenten ontvangen. De VSB werd vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur onder voorzitterschap van de heer Bryan Renten, terwijl de ASFA werd vertegenwoordigd door de voorzitter de heer Wilgo Bilkerdijk.      

De heer Renten van de VSB, feliciteerde de bewindsman met zijn benoeming tot minister en merkte op,  dat voor zover hij weet, minister Welzijn de eerste minister is uit het ondernemersveld. Voorts gaf hij aan, dat er heel veel energie is gestopt in het toerisme en ziet hoopt dan ook gauw duidelijkheid te krijgen of Toerisme op het ministerie een directoraat of onderdirectoraat wordt. Verder wenst de VSB toezicht op het I.M.F. akkoord en ziet graag, dat er spijkers met koppen worden geslagen, door urgente zaken direct aan te pakken. VSB en partners zijn bereid daartoe een bijdrage leveren.

Enkele onderwerpen, die zowel met de VSB  als de ASFA zijn besproken betreffen: “Waterschappen”. Er werd gevraagd bij welk ministerie het thuis hoort, de ondersteuning  van de VSB aan de Sociaal Economische Raad (SER), aangezien de VSB ook vertegenwoordigd is binnen de SER. en de lijst van basisgoederen  Met betrekking tot het samenstellen van laatstgenoemde lijst, welke in samenspraak met het ministerie van Financiën is geschied, is het de bedoeling om tegen betaalbare prijzen deze producten beschikbaar te hebben voor de consument. De belastingvoordelen werd ook met beide organisaties bespreken.  

Zowel de VSB als de ASFA geven aan, dat de import van kipdelen een heet hangijzer is en dat het onmogelijk is te concurreren met landen als Brazilië en de Verenigde Staten, die een pluimveestapel van miljoenen kippen hebben. Op de regering rust volgens hen de verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen voor bescherming van de kipsector in Suriname en waar nodig een “push” te geven. De minister gaf in reactie hierop aan de kipsector “step by step” te willen reguleren. Daarom moet het KMO Fonds snel operationeel worden, waardoor ook kleine ondernemers binnen de kipsector kunnen starten.

Wat betreft de consumptiegoederen, stelde de minister geen voorstander te zijn van de import daarvan, maar wel van kapitaalgoederen en grondstoffen. Verder deelde de bewindsman de leden van de VSB mede, dat de “Wet op Jaarrekeningen” bij hem prioriteit geniet en dat hij zal meewerken, dat deze wet zo spoedig als mogelijk in het wetgevingstraject wordt gebracht. De Wet Bedrijven en Beroepen,  is nu reeds bij De Nationale Assemblee.

Aan de orde door de beide besturen werd ook gesteld het lidmaatschap c.q. de betrokkenheid van Suriname bij organisaties binnen de CARICOM, zoals de EPA en de CASFA, alsmede de kwestie betreffende het aanvragen van suspension voor import van goederen buiten de CARICOM.

Na afloop van de meetings gaf de bewindsman aan te hopen op een prettige samenwerking met beide organisaties.

NIEUWSBERICHTEN