vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Verplichte prijsaanduiding in Srd

19-12-2016

 Het ministerie van Handel en Industrie maakt het volgende bekend:

Het is verboden:

  1. Goederen, diensten en huurprijzen in vreemde valuta aan te duiden en te verhandelen.
  2. De maximale winstmarges te overschrijden zoals wettelijk is vastgesteld.
  3. In vreemde valuta te verhandelen. Dit is slechts toegestaan voor de Centrale bank van Suriname, de deviezen banken en officiële geldwisselkantoren. Behoudens diegenen die beschikken over een ontheffing verleend door de Deviezen Commissie.

Bij overtreding van deze voorschriften zal het Ministerie van Handel en Industrie in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Centrale Bank van Suriname streng optreden krachtens de Wet Economische Delicten en andere wettelijke regelingen[1]. Hierbij kan onmiddellijke intrekking van vergunningen, het opleggen van boetes en sluiting plaatsvinden.

Het ministerie heeft een klachtenloket ingesteld en roept de Surinaamse samenleving op om steeds de Surinaamse Dollar als wettig betaalmiddel te hanteren bij het doen van transacties.

In geval van onregelmatigheden kan men gebruikmaken van:

  • De Coza App van HI: coza.apptastic.sr;
  • Het verkortnummer: 1940;
  • Het e-mailadres: consumentenzaken@minhi.gov.sr; en
  • De afdeling Consumentenzaken aan de Havenlaan Noord 1.

Paramaribo, 9 december 2016

De Minister van Handel en Industrie,

Mw. Mr. Sieglien Burleson[1] In gevolge de Muntwet 1960 artikel 4 lid 1a van de Deviezenregeling 1947 (S.B. 1947 no. no. 136, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 1984 no. 104), artikel 7 van het Prijsaanduidingsbesluit (S.B. 1998 no. 15), lid 1 van het Prijsaanduidingsbesluit, artikel 8 van de Wet Hernoeming en Herleiding Guldensbedragen tot Dollarbedragen (S.B. 2003 no. 89) en de Wet Economische Delicten (S.B. 1984 no. 2).

 

NIEUWSBERICHTEN