vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


TOPSECTOREN IDENTIFICEREN VOOR INDUSTRIALISATIE

04-07-2016

Om vast te vast te stellen welke sectoren belangrijk zijn voor de industrialisatie van Suriname zijn vertegenwoordigers van de overheid, productiesector, het bedrijfsleven en van hoge opleidingen in Suriname van 20 tot en met 22 juni 2016 bijeen geweest in een highlevel multistakeholders workshop/training. Het ministerie van Handel en Industrie heeft in samenwerking met de UNIDO, het NIMOS en de UNDP deze 3-daagse workshop georganiseerd. Het streven van HI is om hard te werken aan de modernisatie en diversificatie van de economie van Suriname. Hiervoor heeft zij in UNIDO (United Induastrial Development Organization) een partner gevonden.

De experts Rafael Popper en Guillermo Velasco van The University of Manchester hebben inleidingen verzorgd over de Foresight Methode. Dit is een smartproces, waarin scooping (grondig onderzoek) één van de belangrijkste factoren is. Er wordt geleerd  hoe op verschillende manieren voor een periode van ongeveer 15 tot 20 jaren kan worden gepland. Tijdens het plannen wordt er gewerkt met scenario’s, om een bepaald toekomstbeeld van de industrie in kaart te brengen en welke randvoorwaarden “in place” moeten zijn om dat beeld te realiseren.

Het bezoek van de heren Popper en Velasco moet gezien worden in het verlengde van het partnerschap tussen HI en UNIDO om de economie van Suriname te moderniseren en diversificeren.

Nadat de participanten van de workshop  in groepen waren verdeeld, moesten ze een proces uitwerken.  Deze workshop  zal helpen met het kiezen van topsectoren en het bieden van handvaten voor het opstellen van een industrialisatieplan. De experts zullen op basis van de input van de werkgroepen analyses maken en aanbevelingen doen aan HI m.b.t. de prioriteitsgebieden.  

Tijdens de training werden ook enkele presentaties gehouden door Surinaamse experts, o.a. de heer Marlon Telting van VSH-Foods, Winston Ramautarsingh, voorzitter van de VES, de heer Sergio Akiemboto, directeur van Grassalco en mevrouw Sheila Marhe van Conservation International. De kern van de presentaties van de Surinaamse experts was dat Suriname moeten stoppen om grondstoffen te leveren/produceren en ertoe moet overgaan tot de productie van eindproducten, waardoor wij deviezen kunnen verdienen. Suriname moet wel bereid zijn te investeren in educatie, kapitaal vrij te maken en een goede samenwerking tussen de private- en publiekesector na te streven.

De workshop werd afgesloten door minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie. Zij bedankte de experts, de participanten en een ieder die had meegewerkt aan het welslagen van deze workshop. “Het kan niet stoppen bij deze workshop. Ik wil u uitnodigen om samen met ons te werken aan de volgende stap.Vanuit het Ministerie  zullen wij samenwerken om de topsectoren te identificeren en te diversifiëren ”, aldus minister Burleson. 

De UNDP vertegenwoordiger in Suriname, Amstrong Alexis, verzekerde de aanwezigen ervan dat zijn organisatie altijd zal klaar staan om waar nodig van dienst te zijn. 

NIEUWSBERICHTEN