vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Stuurgroep controle op etikettering geinstalleerd (1)

19-01-2017

Het is  van essentieel belang,  dat de etiketten van voorverpakte goederen voldoen aan het technisch voorschrift “Algemene vereisten voor het etiketteren van voorverpakte goederen”, welke sinds 14 augustus 20l4 in werking is getreden. Dit  technisch voorschrift is bedoeld om de consument te voorzien van de juiste informatie over de kenmerken van het product, zodat deze kan nagaan of het product tegemoet komt aan zijn behoeften en geschikt is voor zijn omstandigheden.

In dit kader is de Stuurgroep voor de controle op naleving van het technisch voorschrift op woensdag 18 januari 2017 door de minister van Handel en Industrie, Sieglien Burleson geïnstalleerd.  In de Stuurgroep hebben zitting vertegenwoordigers van de controlerende instanties in Suriname. Deze zijn: het ministerie van Volksgezondheid, m.n. het B.O.G., het ministerie van Financiën m.n. de douane, het ministerie van Regionale Ontwikkeling, m.n. de District Commissariaten, het ministerie van Handel en Industrie m.n. de E.C.D. en het Surinaams Standaarden Bureau (SSB).

De minister benadrukte, dat het een heel belangrijke stap is in de ordening en upgrading van onze samenleving en dat met het technisch voorschrift de bescherming van zowel de consumenten als de bonafide ondernemers wordt verbeterd. De HI-minister spreekt de hoop uit dat de trainingen, die het SSB geeft aan ondernemers, toegankelijk blijven en dat laatstgenoemden van meet af aan goed begeleid worden, vooral de startende ondernemers, zodat de etiketten van hun voorverpakte goederen aan de gestelde eisen voldoen. Op de Stuurgroep deed zij een beroep om zodanig te werken aan de bewustwording, zodat de samenleving weet, dat het haar belang is en dat zij er heel veel voordeel aan zal hebben. “Wij moeten de informatie geven hoe dingen beter kunnen, waardoor exportwaardige producten kunnen worden geproduceerd.”

Door de controlerende instanties en het SSB zal er een overgangsperiode van 2 maanden in acht worden genomen. Dat betekent dat importeurs, distributeurs en producenten tot en met 19 maart 2017 in de gelegenheid zijn om hun etiketten in orde te maken en/ of aan te passen volgens het technisch voorschrift.

NIEUWSBERICHTEN