vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Standaarden ontwikkelen voor Toerisme sector (1)

14-05-2018

Het ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) is aan het begin van 2017 met de overname van de Toerisme portfolio van start gegaan met het (her)formuleren van het beleid voor Toerisme. In dit kader zijn er door het Ministerie enkele werkgroepen in het leven geroepen die belast zijn met de diverse aspecten rond het te formuleren beleid. Eén van de werkgroepen is die voor standaarden binnen de toerisme sector. Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) is als verantwoordelijke autoriteit voor standaarden in Suriname vertegenwoordigd is in deze werkgroep. Naar aanleiding van de bevindingen van deze werkgroep is het Bureau op 20 oktober 2017 overgegaan tot de installatie van een Nationale Commissie voor Toerisme in Suriname (NCT). Met de instelling van deze commissie is de eerste stap gezet tot het verder identificeren en ontwikkelen van standaarden (in het verlengde Technische Voorschriften) voor de Toerisme sector. Deze NCT heeft een adviserende functie binnen het SSB en zal nagaan wat de interessante en voornamelijk belangrijke gebieden zijn binnen de Toerisme sector, waarvoor er standaarden (en in het verlengde Technische Voorschriften) voor geadopteerd, geadapteerd of ontwikkeld kunnen worden. Deze commisie is ook belast met het identificeren van de Regionale en Internationale Standaarden die voor Toerisme van belang zijn. Daarnaast zal de NCT een belangrijke rol spelen, met name bij het herformuleren van het Toerisme beleid het bijzonder de aspecten van standardisatie en Technische Voorschriften.

Het SSB kan uiteraard zonder de verschillende stakeholders niet overgaan tot ontwikkeling van standaarden, omdat zij een faciliterende rol heeft  binnen het proces dat wordt uitgevoerd door de experts uit de sector.

De Nationale Commissie voor Toerisme in Suriname vormt een weerspiegeling van deskundigen uit diverse stakeholdersgroepen, zoals vertegenwoordigers van: het Ministerie van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T), Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MINOWC), N.V. Luchthaven beheer, Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), Surinaamse Business Forum (SBF), NIMOS, DC Nickerie, Stichting Toerisme Suriname (STS), United Tour Guides Suriname (UTGS), Vereniging Surinaamse Bedrijven (VSB), SHATA, SHTTC en enkele Private Bedrijven.

 

 

NIEUWSBERICHTEN