vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Stakeholders in de kipsector niet miskent door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (1)

11-05-2017

 Het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is in  September 2016 in samenwerking met het ministerie van LVV een start gemaakt met het uitwerken van een model voor het bereikbaar en betaalbaar houden van kip als basisvoorziening in het voedsel pakket van de consument. Uitgaande van de geluiden in de samenleving onder de consumenten met betrekking tot de relatief hoge prijs voor kip en kipdelen, maar eveneens met het oog op de roep van lokale kip producenten voor de onvoordelige markt positie van lokale kip versus geïmporteerde kip is dit traject uitgezet.

In samenwerking met het ministerie van LVV zijn er als eerst gesprekken gevoerd met de APSS, die de lokale kip kwekers en verwerkersbedrijven vertegenwoordigd inzake het opnemen van kip en kipdelen op de lijst van basisgoederen en met producenten in de veevoerindustrie. De gesprekken hebben geresulteerd in  een tweetal randvoorwaarden waaraan voldaan zouden moeten worden om lokale producenten in staat te stellen binnen ongeveer 1 jaar tijd  de totale vraag op de Surinaamse markt aan kip en kipdelen te kunnen invullen. Het ministerie van HI&T in samenwerking de ministeries van LVV en Financiën is thans bezig met de voorbereiding  om aan deze randvoorwaarden te kunnen voldoen. In dit kader is het besluit om het tarief van invoerrechten voor kip en kipdelen van 20% naar 40% te verhogen goedgekeurd.

De beschikking hiertoe is thans in voorbereiding en zal volgens planning voor de tweede helft van 2017 een feit moeten zijn. Verder is een traject ingezet om de import component van veevoer die van invloed is op de  kostprijs van lokaal geproduceerde kip omlaag te brengen, middels lokaal geproduceerd veevoer. Hiertoe zal met lokale rijsttelers een speciaal rijsttype worden geteeld ter vervanging van import mais. Evenzo zullen er testen worden uitgevoerd voor de vervanging van import soya.  Het ministerie van HI&T beoogd met deze aanpak het stimuleren van de lokale productie in het algemeen en de basisgoederen in het bijzonder. Daarnaast moet ervoor worden gewaakt dat er geen schaarste ontstaat aan kip- en kipdelen en dat deze betaalbaar blijft voor de consument. De regering concentreert zich daarbij niet slechts alleen op bestaande kip kwekers en –verwerkers en veevoerproducenten, maar ook op nieuwe ondernemers die deze sector willen betreden.  

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN