vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Recente prijsontwikkelingen januari 2018

21-02-2018

Vanaf het begin van dit jaar is het opmerkelijk dat de prijzen van vele goederen in Suriname een stijgende trend vertonen. De oorzaak hiervan ligt in de prijsontwikkelingen in het buitenland. Suriname is een ontwikkelingsland met een kleine open economie. De nationale economie is sterk afhankelijk van externe factoren die van invloed zijn op het economisch gebeuren in Suriname.

De twee belangrijke factoren die in Suriname leiden tot prijsschommelingen zijn:

  1. De wisselkoers;
  2. De olieprijzen.

Omdat Suriname een import economie heeft, is de wisselkoers een zeer belangrijke factor bij de prijsvorming van geïmporteerde goederen. Uit recente analyses blijkt dat de meeste importen van basisgoederen, zoals aardappelen, uien, spijsolie, bruine bonen, sardien en andere, vanuit de eurolanden afkomstig zijn. Gezien de euro in waarde is gestegen (zie tabel 1), vertoont de wisselkoers voor deze munteenheid ten opzichte van de SRD in de afgelopen periode, een stijgende trend (zie grafiek 1). Dit is één van de oorzaken van de prijsstijgingen van de goederen. De importwaarde (Cost, Insurance and Freight (CIF) in vreemd valuta, worden door de Douane omgezet in SRD tegen de verhoogde douanekoers en vervolgens worden de importbelastingen, die overwegend procentueel zijn, hierop losgelaten. Voorts zijn de winstmarges ook in procenten vastgesteld. Deze factoren hebben een extra kostprijsverhogend effect op de goederen die uit de eurolanden afkomstig zijn.

Een ander oorzaak voor de prijsstijgingen is de stijging van wereldmarktprijs van ruwe olie (zie tabel 3). Dit heeft als gevolg dat de pompprijzen in Suriname ook zijn gestegen.

Een minimale stijging van de wereldmarktprijzen voor brandstof kan vanwege de relatief hoge US –dollarkoers, een harde stijging betekenen voor de lokale pompprijzen in SRD wat bij een daling juist ook een harde daling met zich meebrengt. Een eventuele daling van de wereldmarktprijs voor ruwe olie zoals dat nu het geval is, kan haar effect op de lokale vastgestelde pompprijzen laten wachten vanwege enerzijds de momenten waarop de inkoop van olie door oliemaatschappijen heeft plaatsgevonden en anderzijds de hantering van een FIFO (First in First out) voorraad systeem waarbij eerst de oudere voorraden opraken alvorens de nieuwe zijn doorgang vinden naar de pompstations.

Omdat brandstof een belangrijk component is voor de distributiekosten, die uiteindelijk doorberekend worden in de kostprijs, is deze ook een belangrijke factor van de prijsontwikkelingen in Suriname.

NIEUWSBERICHTEN