vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Policy Summit te Columbia

11-11-2016

De minister van Handel en Industrie mw. Mr. Sieglien Burleson heeft onlangs op uitnodiging van de Inter Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) deelgenomen aan de derde “Knowledge and Policy Summit” tussen China, Latijns America en het Caraibisch gebied getiteld “Productive Development and Innovation: The quest for sustainable growth”. Deze Summit is te Medellin, Colombia gehouden.

Het doel hiervan was om na te gaan hoe deskundigen en beleidsmakers op het gebied van “Productive Development and Innovation National Policies” uit de beide regio’s gezamenlijk het vraagstuk van de stagnerende economische groei kunnen aanpakken en ervaringen kunnen uitwisselen.

Minister Burleson gaf in haar inleiding als moderator van een panel ondermeer aan, dat het bij de bevordering van productieve ontwikkeling belangrijk is, om een strategische aanpak te hebben voor diversificatie van de economieën en dat daarbij ook inclusieve groei die ook de inlandse regio’s betrekt van belang is. 

Vraagstukken daarbij zijn met name de coördinatie van de productieve ontwikkeling, een industrialisatie strategie voor inclusieve ontwikkeling van de diverse regio’s van ons land voor een evenwichtige spreiding en financiering van de gewenste productieve inclusieve ontwikkeling.

Daarbij is het belangrijk de juiste keuze te maken tussen horizontale beleidsmaatregelen, die voor alle sectoren gelden tegenover de uitdaging om toch extra steun te geven aan bepaalde veel belovende sectoren.

Ondanks macro-economische stabiliteit en markt liberalisatie, heeft Latijns Amerika niet de gewenste economische groei doorgemaakt en is er een groeiende achterstand met de technologische koplopers.

Anderzijds heeft China’s wonderbaarlijk hoge groei in inkomen en productiviteit van de afgelopen 40 jaren het zogenaamde “China model” gecreëerd – gestuurd door een sterke pro-ontwikkelingsoverheid, die stelselmatig pragmatische hervormingen heeft doorgevoerd. Zo heeft China bepaalde industriële zones ontwikkeld en innovatie en manufacturing in bepaalde sectoren sterk bevorderd.

Dit in tegenstelling tot de LAC (Latijns Americaanse en het Caraibisch)landen, die in navolging van de washington concensus de industrial policies als het ware hebben afgedaan en veel meer aan de marktwerking hebben overgelaten. Het gewenste resultaat is echter uitgebleven en de regio is bezig zich te heroriënteren.

Inmiddels zijn sommige LAC landen gestart met het ontwikkelen van wat genoemd kan worden “new industrial policies”, waarbij een nieuw raamwerk gericht is op versterking van instituties, verbeterde toegang tot publieke goederen en gerichte interventies voor het stimuleren van productiviteit en innovatie.

In Suriname is het ministerie van Handel en Industrie eveneens gestart met de heroriëntatie op het te voeren Industrialisatie beleid, versterking van het insitutioneel kader en facilitering van het ondernemerschap en stimulering van nieuwe economische sectoren ter diversificatie van onze economie.

Gegeven de hechte relaties tussen de economieën van China en LAC  landen, is het de hoogste tijd om de dialoog open te stellen en samen te werken om zo meer groei te bereiken.

NIEUWSBERICHTEN