vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Ministerie HI&T ondersteunt productieverhoging van ananas producenten te Redi Doti en Pierre kondre

14-05-2018

Binnen de Agro-coöperatie Redi Doti en Pierre Kondre hebben 11 ananas producenten op vrijdag 11 mei 2018 een financiële ondersteuning (overheidsinvestering) ontvangen, om hun productiearealen uit te breiden met 30 hectare ter verhoging van hun biologische productie en productiviteit. Tevens wordt geïnvesteerd in planmateriaal en certificering van de 11 ananas producenten voor biologisch telen van ananas. Minister Stephen Tsang zegt dat hiermee zal worden voldaan aan de vraag en kwaliteit van de exportmarkt.

De bewindsman benadrukte verder, dat met de uitvoering van dit project, concrete invulling wordt gegeven aan het beleid van de regering om het ondernemerschap en ondernemersklimaat te stimuleren en te verbeteren.

 

Kapitein Lloyd Read, van Pierre Kondre zegt het initiatief van de ananas producenten volledig te ondersteunen. Hij geeft aan, dat met deze stap de inheemse gemeenschappen een basis gelegd hebben, welke als voorbeeld kan dienen voor andere dorpen. “ Wij krijgen geen vis, maar een hengel. Ook benadrukt Read dat dit het begin is naar zelfstandigheid met de nodigende ondersteuning vanuit de overheid.

Ook kapitein Lesley Artist van Redi Doti, vindt de overhandiging van deze overheidinvestering een bijzonder moment. Hij is de regering zeer erkentelijk voor de positieve ontwikkeling in het gebied. Zo zijn de gebieden reeds voorzien van een goede infrastructuur en zullen ze op heel korte termijn ook kunnen beschikken over schoon drinkwater.

 

De Agro-coöperatie Redi Doti en Pierre Kondre heeft samen met nog drie andere projecten geparticipeerd in het pilot program Innovation for Firms in Suriname (IFS) en zijn in aanmerking gekomen voor een overheidsinvestering. Het streven van dit pilot project erop gericht de volgende resultaten te bereiken: verhoogde productie, innovatie en productiviteit waarbij ondernemers concurrende goederen en diensten van hoge kwaliteit leveren op de lokale markt en de export. “Hierdoor zal er ook een toename van export, deviezen inkomsten en van werkgelegenheid te bespeuren zijn. Dit pilot program is onderdeel van het Suriname Business Climate and Innovation Programma (SUBCIP), welke gefinancierd wordt door de Inter American Development Bank (IDB) en uitgevoerd door de Competitiveness Unit Suriname (CUS) van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T). Het doel van het SUBCIP is verhoging van de toegevoegde waarde en het leveren van een bijdrage van ondernemers aan de economie van ons land.

NIEUWSBERICHTEN