vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


MINISTER WELZIJN ZWAAIT DE SCEPTER NU OP HANDEL EN INDUSTRIE

02-02-2017

Minister Ferdinand Welzijn zwaait vanaf 1 februari 2017 de scepter op het ministerie van Handel en Industrie.  In een kort onderhoud welke de minister met de directie had, benadrukte hij dat er samengewerkt moet worden om doelen te bereiken. Voor hem is het belangrijk, dat er een werkbaar structuur wordt gecreëerd en daarom gaf hij duidelijk aan, dat hij voor open communicatie staat en resultaat gericht werkt.

De HI-minister wees de directieleden er verder op, dat ze een duwersrol vervullen, daar ze de personen, die ze in hun team hebben moeten aansturen om de gewenste prestatie te leveren. Tot slot sprak minister Welzijn de hoop uit dat hij  een prettige samenwerking met de directie zal hebben en hield hen voor dat integriteit en transparantie voor hem doorslaggevend zijn. De protocol van overdracht werd daarna getekend tussen voormalige minister Sieglien Burleson en minister Ferdinand Welzijn.

Hierna richtte hij zich in een toespraak tot het overig personeel van het Ministerie. “Leiding geven is geen gemakkelijke taak, omdat ieder mens een eigen karakter heeft met zijn positieve en minder positieve kanten. U gaat uit huis om te komen werken en uiteindelijk een inkomen te hebben voor uzelf en uw gezin, maar als ambtenaar dient u een bijdrage te leveren aan de opbouw van het land”, alsdus minister Welzijn.  De bewindsman wees ze ook erop dat zij niet alleen zijn, maar dat er samengewerkt dient te worden. Als leidinggevende zal hij de nadruk hierop leggen in de komende periode.  De nieuwe HI-minister benadrukte dat  alleen wanneer wij elkaar begrijpen en alle neuzen in één richting  kijken, wij succesvol  zullen zijn. “Welk taakomschrijving u ook heeft, moet u bij het naar huis gaan een bevredigend gevoel hebben” gaf minister Welzijn zijn gehoor mee.

Tot slot deelde de minister het personeel mee, dat hij een open deur policy heeft en dat hij zal proberen een ieder met respect te behandelen, aangezien wij als mens gelijk zijn. Deze uitspraak van de minister viel in goede aarde bij het personeel en hierop reageerde zij met een daverend applaus. De minister zegt te rekenen op een goede samenwerking met een ieder.  

 

NIEUWSBERICHTEN