vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Minister Welzijn voert positief gesprek met SSEB over brandstof ontwikkeling

07-04-2017

De Minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) heeft op dinsdag 4 april 2017 een positief gesprek met de Survice Station Exploïtanten Bond (SSEB) gehad over de brandstof ontwikkeling.

De minister benadrukte het belang van goede afstemming tussen het Ministerie en de sector, zodat in gemeenschappelijk overleg de belangen van alle betrokkenen, de overheid, ondernemers en de consument in een goed kader worden gebracht en worden gerespecteerd.  

De gemeenschap was tijdig geinformeerd over de prijsaanpassing van brandstof bij de pomp terwijl de leden van de SSEB veel te laat kennis namen van de werkelijke pomprijs. Dit heeft hier en daar tot ongewenste zelfs chaotische situaties geleid, waardoor de Economische Controle Dienst heeft moeten optreden. Het Ministerie gaf aan SSEB de verzekering dat de kwestie met de oliemaatschappijen zal worden besproken en gaf aan, dat nu de Government take voorlopig eenmalig is aangepast en er in de naaste toekomst geen rush meer bij de pompstations te verwachten is.  De oliemaaschappijen zullen – nu de subsidie vanwege de overheid is komen weg te vallen - bij elke lading steeds een nieuwe prijs hanteren. De pompprijs  zal geheel afhankelijk zijn van de prijzen op de wereldmarkt en de consument zal er steeds voordeel uit kunnen trekken.  Ook de kwestie van de bedrijfsmarges is door het bestuur aan de orde gesteld. Het Ministerie heeft de toezegging gedaan om deze kwestie tijdens het regulier overleg met de oliemaatschappijen te zullen bespreken. 

NIEUWSBERICHTEN