vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Minister Welzijn installeert bestuur KMO Fonds

09-05-2017

Kleine-en Middelgrote Ondernemingen  (KMO’S) worden in de gelegenheid gesteld om tegen  bijzondere voorwaarden toegang te krijgen tot kapitaal. Dit kan via het KMO fonds. Om dit alles richtig te laten verlopen is er formeel op4 mei 2017 door Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme  het bestuur van het KMO fonds geïnstalleerd.

Het bestuur wordt voorgezeten door dhr. Marius  Karioredjo, waarnemend Onderdirecteur Ondernemerschap van het Ministerie. In het bestuur hebben zitting twee vertegenwoordi-gers van het ministerie van HI&T, één van Financiën, Regionale Ontwikkeling en Sport- en Jeugdzaken.

Het KMO bestuur zal worden belast met het toezicht, het beleid en het beheer van dit Fonds.

Minister Welzijn benadrukte, dat het een verantwoordelijke taak  is en dat hij van het bestuur verwacht, dat ze hun kennis, inzicht en ervaring ten volle zullen inzetten, zodat het KMO Fonds tot volle wasdom kan uitgroeien.

NIEUWSBERICHTEN