vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Minister Burleson op 14e Unctad conferentie

27-07-2016

De minister Sieglien Burleson van Handel en Industrie, heeft van 17 – 22 juli 2016 in Nairobi, Kenia de 14e conferentie van de UNCTAD bijgewoond.
Gedurende deze periode heeft zij  de World Leaders Summit bijgewoond en ook deelgenomen aan verschillende Ministeriële roundtables, de High Level Meeting van wereldleiders, het World Investment Forum en aan de speciale sessies met Internationale organisaties zoals WTO, WIPO, ILO, ITC, African Union en de Groep 77+ China.

UNCTAD is een orgaan van de  Verenigde Naties gevestigd in Geneva, Zwitserland. Dit orgaan is verantwoordelijk voor duurzame economische ontwikkeling middels handel.  UNCTAD telt 194 lidlanden. Deze organisatie heeft  in 2015 een bedrag van 34.7 miljoen amerikaanse dollars beschikbaar gesteld voor technische assistentie.

Het thema van de Conferentie was “From Decission to Action”.
Het doel van deze conferentie was o.m. om na te gaan in hoeverre lidlanden vorderen met de implementatie van de 2030 agenda voor de “17 Sustainable Development Goals” (SDGs) en om de genomen besluiten om te zetten in actie middels handel, technologie en financiën. De VN landen zijn in  2015 overeengekomen dat de Millennium Development Goals zullen worden opgevolgd door de SDGs om te garanderen dat groei inderdaad duurzaam is. Hierbij zullen in de komende 15 jaren centraal staan het beëindigen/tegengaan van armoede en honger, bescherming van het milieu en het bevorderen van welgestelde, vreedzame, rechtvaardige economische groei in alle landen.

Het ministerie van Handel en Industrie zet zich extra in voor de volgende SDGs:

Decent work and Economic Growth;

Industry, Innovation and Infrastructure;

Sustainable Cities and Communities;

Responsible Consumption and Production;

Partnerships for the Goals.

Internationaal is reeds lang vastgesteld dat het bevorderen van de internationale handel essentieel is voor het vergroten van sociaal economische vooruitgang, vooral binnen de kleine economieën. Vanaf oktober 2015 hebben lidlanden van de WTO en de VN discussies gevoerd over de manier waarop het handelsbeleid een wezenlijke bijdrage kan leveren tot het verwezenlijken van de SDG doelen, door de nationale, regionale en internationale handelsaspecten te regelen. Hierbij wordt ondermeer voorkomen dat het handelsbeleid en de bilaterale of regionale vrijhandelsakkoorden (FTA's) de SDG en duurzame ontwikkeling negatief kunnen beïnvloeden door onbedoelde bijwerkingen.

Bijwerkingen kunnen maken dat de handelsrelaties spanning kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld de voordelen van de groei van de inkomsten uit de bosbouw tegenover de voordelen van het behoud van de biodiversiteit in bossen of het verbod van landbouwsubsidies t.o.v. bestrijding van de armoede. Ook moet voorkomen worden dat de institutionele kracht en regelgevende capaciteit van landen worden beïnvloed. Hierbij is de facilitering van de handel van eminent belang.

Bij de openingsceremonie  waren de president van Kenia, Z.E. Uhuru Kenyatta, de Vice-president van Uganda, Z.E. Edward Kiwanukab Ssekandi, Secretaris Generaal van de VN, Dhr. Ban Ki Moon en UNCTAD Secretaris Generaal dr. Mukhisa Kituyi aanwezig.

Tijdens de opening van de 14e conferentie van de UNCTAD heeft de Secretaris Generaal van de UNCTAD aangegeven, dat deze vergadering bedoeld is om een raamwerk te ontwikkelen en actiepunten op te stellen voor duurzame ontwikkeling. Door middel van de handel moet vooruitgang en welvaart gebracht worden naar alle volkeren. Het vertrouwen moet hersteld worden in de wereldeconomie en het mag nimmer de bedoeling zijn dat arme landen worden uitgesloten. Investeringen moeten in lijn worden gebracht met de SDG doelen. Hij was de mening toegedaan dat de handel en innovatie kunnen leiden tot duurzame ontwikkeling van alle volkeren.

Ook is het van eminent belang dat de nodige investeringen worden aangetrokken om al deze doelen te bereiken.

Tijdens de World Leaders Summit hebben de bovengenoemde presidenten tezamen met de president van Namibië, Z.E. Hage Geingob, en de Secretaris Generaal van de UNCTAD vanuit hun visie de uitdagingen en mogelijkheden besproken over de implementatie van de 2030 Agenda. De President van Kenia legde de nadruk op partnership tussen de VN organisatie met de nationale overheden en de civil society, niet door patronage maar door ondersteuning. Er is nog geen level-playing field. De wereld is erg veranderd sedert 1945. Onze landen hebben meer beleidsruimte nodig. Maar hij riep op om de huidige situatie te zien als een ‘opportunity’ voor verandering; de empowerment van burgers om daadwerkelijk de armoede te bestrijden.

De vertegenwoordiger van de African Union stelde dat het VN systeem moet transformeren en efficiënter, effectiever en meer coherent moet worden.

Roberto Azavêdo, Director Generaal WTO, wees erop dat het realiseren van ontwikkeling veel omvattend is en hard werken betekent waarbij er ook international moet worden samengewerkt. De internationale gemeenschap zal gelden moeten vrijmaken ter ondersteuning van de technische assistentie voor capaciteitsversterking van ontwikkelingslanden. Capaciteitsversterking is van belang voor het verkrijgen van toegang tot internationale markten.

De vertegenwoordiger van ITC wees erop dat waarde toevoeging (value added in chains) aan bestaande industrieën het belangrijkste moet zijn.

Tenslotte zei de Secretaris Generaal van de UNCTAD dat het doel is om een gezamenlijke agenda uit te voeren en inclusieve groei te bereiken. Hij spreekt de hoop uit dat tijdens de conferentie in Nairobi concrete stappen zullen worden gezet naar de SDG.

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN