vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Kennismakingsgesprek minister Welzijn en FAS

28-01-2018

Het bestuur van de Federatie van Agrariërs in Suriname (FAS) heeft een kennismakingsgesprek gehad met de Minister van Handel, Industrie en Toerisme, Ferdinand Welzijn. Dit gebeurde op donderdag 25 januari 2018.

De voorzitter van de FAS, Prahlad Sewdien gaf een korte inleiding over de federatie, welke in mei 2016 is opgericht. De FAS bestaat uit negen (9) lidorganisaties, welke de volgende sectoren vertegenwoordigen: namelijk groenten en fruit, visserij, pluimvee, rijst, veeteelt, vrouwen in de agrarische sector en jongeren in de landbouw.

De FAS heeft aangegeven dat zij graag met het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme wil werken aan het ondertekenen van een Memorandum of Understanding (MoU).

Deze MOU moet ervoor zorgen dat o.a. markttoegang en export mogelijkheden worden gecreëerd, ook zal het moeten zorgen voor meer bekendheid onder de verschillende sectoren. Daarnaast zal deze MOU zowel awareness als transparantie moeten vergroten op het gebied van de diverse regels en voorwaarden waaraan er voldaan moet worden om nieuwe en bestaande markten op een duurzame wijze te betreden.

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme verzekerde de Federatie van haar ondersteuning bij het vaststellen en handhaven van standaarden bij de productie en verwerking van agrarische producten t.b.v de export. Verder sprak de minister zijn waardering uit over initiatieven welke door de FAS genomen worden op het gebied van organisatorische versterking van de verschillenden branches binnen de agrarische sector.

De FAS heeft ook aangegeven haar medewerking te willen verlenen bij het mede organiseren van een nationale conferentie inzake de CARIFORUM- EU Economisch Partnerschapsovereenkomst (EPA).

NIEUWSBERICHTEN