vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME


Jaaroverzicht werkzaamheden ECD 2016 (1)

30-01-2017

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel en Industrie heeft haar jaaroverzicht van 2016 aan minister Sieglien Burleson gepresenteerd. In dit jaaroverzicht is opgenomen de verrichtte buurtonderzoeken, de reguliere controlewerkzaamheden op de naleving van de Wet Economische Delicten en lopende onderzoekingen.

De buurtonderzoekingen worden verricht in verband met vergunningaanvragen. Voor het jaar 2016 zijn in totaal 292 buurtonderzoekingen verricht en afgerond.

Verder heeft de ECD in het jaar 2016 reguliere controlewerkzaamheden verricht op de naleving van de Wet Economische Delicten. Daarbij zijn landelijk 1243 inspecties uitgevoerd, waarbij er 42 strafdossiers naar het Openbaar Ministerie zijn verzonden voor verdere afhandeling.

De meest geconstateerde overtredingen in 2016 zijn:

Meest geconstateerd overtreding in 2016

Aantal

Geen   Prijsaanduiding (GPA)

386

Geen   vergunning

101

Prijsopdrijving

106

Niet geijkte   weegschaal

72

Vervallen   producten

202

 

De Economische Controle Dienst doet ook maandelijks prijsopnames in alle districten. De opnames hebben betrekking op onder andere de basisgoederen. Deze verkregen informatie wordt doorgestuurd naar de afdeling Algemeen Economisch Beleid (AEB), die op haar beurt de gegevens verwerkt en publiceert.

Met betrekking tot de lopende onderzoekingen kan worden medegedeeld, dat de ECD momenteel 2 belangrijke zaken in onderzoek heeft te weten:

- een kwestie, waarbij tijdens reguliere controlewerkzaamheden gebleken is, dat een stroopfabrikant, een keuringscertificaat (foodhandler) verstrekt door een arts, heeft vervalst. Het gaat in deze om de datum van verstrekking alsook de datum van herkeuring). Verder is geconstateerd, dat de twee arbeiders, die deze ondernemer in dienst heeft, niet gekeurd zijn, omdat volgens zijn verklaring hij zo kosten bespaard.

- een ander geval betreft, een manspersoon, die valse batterijwater, batterijzuur en tinner distribueerde. Ook de etiketten op de verpakking voldeden niet aan de vereisten van de Standaardenwet. Vervolgens is gebleken, dat hij in het bezit was van een beschadigde BAVP ligimatiebewijs en zich uitgaf als CIVD’er en lid van de inlichtingendienst van de Politie. Na bekomen informatie blijkt dat hij noch bij de CIVD noch bij de Politie bekend staat.

Deze twee zaken zijn inmiddels aan de afdeling Fraude van het Korps Politie Suriname overgedragen voor verdere afhandeling.

NIEUWSBERICHTEN